Podporují­ nás

Zobrazit všechny

Václav Vašků, fotograf

„Jsem hrdý na to, že můžu spolupracovat s nevládkou, která bojuje za lidská práva. Za tím si stojím. Kdybych se za to měl stydět, zpochybnil bych tím ideály, kterými žiju a systém hodnot, které vyznávám.“

Pierre Mayamba, německý spisovatel původem z Konga

„Jeden významný člověk našeho století řekl: „S žízní po svobodě jsem se nenarodil. Narodil jsem se svobodný – svobodný ve všem, co jsem tehdy znal. Mohl jsem běhat po poli u chaty mé matky, mohl jsem plavat v čisté řece protékající naší vesnicí, pod hvězdami jsem mohl opékat kukuřici a
Pokračovat­ »

Jan Burian, písničkář, spisovatel, básník, skladatel, průvodce po Islandu

„Podporuji hnutí NESEHNUTÍ, protože ho považuji za sobě velmi blízké, rozumím tomu, o co se snaží a je pro mne důležitým zdrojem nezávislých informací.“

Prof. RNDr. Hana Librová, CSc., socioložka

„Představuji si pohádkový úkol: Najít v Brně lidi nezkažené postmoderním názorem, že všechno je vlastně jedno a nic nestojí za námahu. Vůbec bych neváhala, ukázala bych na Nesehnuté. Když se náhodou připletu do situace, v níž jde o něco vážného a nepohodlného, mohu si být jista, že Nesehnutí jsou už
Pokračovat­ »

Jolana Navrátilová, LGBTIQ aktivistka

„NESEHNUTÍ obdivuji pro jejich veliké nasazení a výjimečné skloubení lidsko-právních a ekologických aktivit. Stejně jako oni věřím ve svět, který není černobílý a nebude zabetonovaný, znásilňovaný a každý den rozprodávaný. Jsem ráda, že můžu jejich aktivity podporovat.“

Kateřina Špácová, projektová manažerka v lidskoprávní organizaci

„Fandím rozvoji občanských aktivit na Kavkaze. Proto každý měsíc podporuju NESEHNUTÍ.“

Honza Müller, mistr světa v thai boxu v supertěžké váze

„Dobře vím, že v každém boji je potřeba podpora – ať už je to boj proti ničení přírody, rasovým a genderovým předsudkům, za práva zvířat, nebo boj v ringu. Proto podporuji NESEHNUTÍ.“

Lukáš Hejlík, herec

„Jestli se říká: „Přelez, přeskoč, hlavně nepodlez!“ nebude to ve výsledku tak důstojné jako se „nesehnout“. Právě hnutí Nesehnutí hraje ve svém programu důležitou roli na poli, kde je právě potřeba chodit „vzpřímeně“. Je dobře, že tu jsou a razí nám cestu, nám přikrčeným!“

Denisa Nečasová, historička

„Jak člověk roste, začíná si uvědomovat, že svět kolem něj není tak veselý a dobrý, jak si možná představoval. Nesehnutí patří k těm mála lidem, kteří se s tímto prostým konstatováním nehodlají smířit.“

Ing. Aleš Máchal, učitel a ekolog

„Proč chovám NESEHNUTÍ ve velké úctě? Protože jsou nebojácní a vynalézaví ve svých aktivitách, pouštějí se do témat, do kterých se jiným dvakrát nechce, dokáží věcně a chytře argumentovat, jsou skromní, nesmírně obětaví – a také naprosto nezkorumpovatelní – což jsou všechno také důvody, pro které se jim daří získávat
Pokračovat­ »

Nona Bobokhidze, vysokoškolská pedagožka a ředitelka gruzínské organizace RICDOG

„Jste borci! Vaše práce má výsledky. Spojujete lidi z Gruzie a Abcházie, pomáháte jim rozbít stereotypy a uvidět, že jsme všichni stejní, se svými problémy i starostmi.“

Eva Slavíková, bývalá starostka m.č. Brno-Ivanovice

„Vážím si Vaší práce a odhodlanosti bojovat často i proti všem. Cením si také korektnosti všech kroků, které podnikáte.“

Tomáš Hakr, dlouholetý sympatizant a podporovatel

„Na Nesehnutí se mi líbí, jak spolu kombinuje problematiku ochrany životního prostředí a lidských práv. Tyto problémy spolu často úzce souvisí, jejich společné řešení je ale dosud bohužel spíše výjimečné.“

Jaroslav Valůch, expert na nová média

„Práci Nesehnutí znám již od jeho raných počátků, kdy jsem se krátce do aktivit také zapojil. Dnes, po nějakých deseti letech, kdy mě mé zájmy a práce uvedly trochu mimo kontakt, jsem získal možnost aktivity Nesehnutí znovu nahlédnout více zblízka. Je příjemným překvapením vidět, že si tým Nesehnutí, byť částečně
Pokračovat­ »

Jiří Kniha, herec

„Pro mě je Nesehnutí občanská angažovanost. Nutí mě přemýšlet. Dává otázky, informuje, nekřičí, debatuje. Dík Nesehnutí a podobným se můžu učit jak se reálně zapojovat jako občan, už pouhou podporou. Rozvíjí společenskou aktivitu. Být občanem vnímám jako opak být ovcí nechající se zlákat na vlastní porážku.“

Dobrovolnictví

Máš chuť ve svém volném čase dělat něco smysluplného? Chceš se aktivně zapojit do akcí na ochranu lidských práv, práv zvířat či životního prostředí?

Přidej se k nám!

O NESEHNUTÍ

Jsme sociálně-ekologická nevládní organizace působící především v Brně. Cílem všech našich ekologických a lidskoprávních aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola.

Více o programech  | Více o principech | Více o historii

Nabízíme