Chléb pro Charkov: do Ukrajiny jsme dopravili pomoc ve výši téměř 800 000 Kč

„Je škoda, že jsme velkou část práce museli věnovat obraně před smyšlenými informacemi, za kterými podle všeho stojí Libor Šťástka. Znevěrohodněním sbírky poškodil především uprchlíky a uprchlice. Podrobným vyúčtováním jsme doložili, že jím publikované informace byly smyšlené.“

Pavla Hofmeisterová, koordinátorka kampaně

 

chlebprocharkov

 

Na jaře roku 2015 jsme organizovali úspěšnou kampaň Chléb pro Charkov. Celkem do Ukrajiny dorazila pomoc v hodnotě téměř 800 000 Kč určená pro vnitřní uprchlíky a uprchlice, kteří utekli před válkou na východě Ukrajiny a našli útočiště v Charkově.

 

Výtěžek téměř 100 000 Kč získaný od drobných dárců a dárkyň byl použit na nákup základních potravin přímo v Ukrajině.

+

Autodopravce Kvido Štěpánek poskytl zdarma přepravu materiální pomoci v hodnotě téměř 400 000 Kč do Charkova.

+

Nákup potravin na místě i převoz humanitárního materiálu podpořilo darem 300 000 Kč město Brno.

=

téměř 800 000 Kč

 

Dar 300 000 Kč od města Brna byl využit dle schváleného rozpočtu následovně a také byl ke konci roku 2015 transparentně vyúčtován – viz vyúčtování Chléb pro Charkov:

 

Příprava projektu ……………………………………………………………………. 0 Kč

Personální náklady na pracovníky NESEHNUTÍ ……………………………….. 0 Kč

Mediální propagace, webové stránky, sociální sítě …………………………….. 0 Kč

Vystavení celních povolení, poštovné a další …………………………………… 855,16 Kč

Doprava, ubytování, stravné ………………………………………………………. 10 674 Kč

Honorář za koordinaci, překlady, vyřízení povolení (externí pracovník) …….. 14 500 Kč

Nákup potravinové pomoci v Ukrajině ……………………………………………. 273 970,84 Kč

 

Sečteno ……………………………………………………………………………….. 300 000 Kč

 

„Naším cílem bylo pro příchozí z válečných oblastí zabezpečit zásoby základních potravin. Nejjednodušší a nejrychlejší cestou, jak pomoct, bylo shromáždit peníze, za které se jídlo nakoupilo přímo na místě, a převézt v té době již shromážděnou materiální pomoc.“

Petr Machálek, spolurealizátor ukrajinských projektů

 

 

„Děkujeme všem, kteří s humanitární kampaní Chléb pro Charkov pomohli. Zvláště pak panu Kvidu Štěpánkovi za dopravu humanitárního materiálu, městu Brnu za finanční dar a všem dárcům a dárkyním. Díky nim jsme mohli pomoci stovkám lidí v těžké životní situaci.“

Pavla Hofmeisterová a Petr Machálek

 

Kontakt:

Pavla Hofmeisterová, pavla.hofmeisterova@nesehnuti.cz

Petr Machálek, petr.machalek@nesehnuti.cz

 

Poznámky:

Vyúčtování daru města Brna: http://nesehnuti.cz/wp-content/uploads/vyuctovani_ClebProCharkov.pdf

Nepravdivý článek z webu Žít z Brna: Krno pomáhá, do Charkova pošle 1111 kojeneckých vod za 300.000,- Kč

Události v regionech 12. 5. 2015 Humanitární kamion na Ukrajinu: https://www.youtube.com/watch?v=kCLwuVnEWHs

Fotografie z odjezdu kamionu 12. 5. 2015:

http://nesehnuti.cz/fotogalerie/kavkaz/humanitarni-pomoc-pro-charkov-odjezd-kamionu-12-5-2015/