Skip to main content
Nezařazené

Chléb pro Charkov: do Ukrajiny jsme dopravili pomoc ve výši téměř 800 000 Kč

By 2016-06-205 dubna, 2022No Comments
chlebprocharkov

„Je škoda, že jsme velkou část práce museli věnovat obraně před smyšlenými informacemi, za kterými podle všeho stojí Libor Šťástka. Znevěrohodněním sbírky poškodil především uprchlíky a uprchlice. Podrobným vyúčtováním jsme doložili, že jím publikované informace byly smyšlené.“ Pavla Hofmeisterová, koordinátorka kampaně    

Na jaře roku 2015 jsme organizovali úspěšnou kampaň Chléb pro Charkov. Celkem do Ukrajiny dorazila pomoc v hodnotě téměř 800 000 Kč určená pro vnitřní uprchlíky a uprchlice, kteří utekli před válkou na východě Ukrajiny a našli útočiště v Charkově.

Výtěžek téměř 100 000 Kč získaný od drobných dárců a dárkyň byl použit na nákup základních potravin přímo v Ukrajině.

+

Autodopravce Kvido Štěpánek poskytl zdarma přepravu materiální pomoci v hodnotě téměř 400 000 Kč do Charkova.

+

Nákup potravin na místě i převoz humanitárního materiálu podpořilo darem 300 000 Kč město Brno.

=

téměř 800 000 Kč

Dar 300 000 Kč od města Brna byl využit dle schváleného rozpočtu následovně a také byl ke konci roku 2015 transparentně vyúčtován – viz vyúčtování Chléb pro Charkov:  

Příprava projektu ……………………………………………………………………. 0 Kč Personální náklady na pracovníky NESEHNUTÍ ………………….. 0 Kč Mediální propagace, webové stránky, sociální sítě ………………….. 0 Kč Vystavení celních povolení, poštovné a další …………………. 855,16 Kč Doprava, ubytování, stravné ………………………………………….. 10 674 Kč Honorář za koordinaci, překlady, vyřízení povolení (externí pracovník) …….. 14 500 Kč

Nákup potravinové pomoci v Ukrajině ……………………. 273 970,84 Kč   Sečteno ……………………………………………………………………. 300 000 Kč  

„Naším cílem bylo pro příchozí z válečných oblastí zabezpečit zásoby základních potravin. Nejjednodušší a nejrychlejší cestou, jak pomoct, bylo shromáždit peníze, za které se jídlo nakoupilo přímo na místě, a převézt v té době již shromážděnou materiální pomoc.“ Petr Machálek, spolurealizátor ukrajinských projektů     „Děkujeme všem, kteří s humanitární kampaní Chléb pro Charkov pomohli. Zvláště pak panu Kvidu Štěpánkovi za dopravu humanitárního materiálu, městu Brnu za finanční dar a všem dárcům a dárkyním. Díky nim jsme mohli pomoci stovkám lidí v těžké životní situaci.“ Pavla Hofmeisterová a Petr Machálek  

Kontakt: Pavla Hofmeisterová, pavla.hofmeisterova@nesehnuti.cz Petr Machálek, petr.machalek@nesehnuti.cz  

Poznámky: Vyúčtování daru města Brna: https://nesehnuti.cz/wp-content/uploads/2018/04/vyuctovani_ClebProCharkov.pdf

Nepravdivý článek z webu Žít z Brna: Krno pomáhá, do Charkova pošle 1111 kojeneckých vod za 300.000,- Kč

Události v regionech 12. 5. 2015 Humanitární kamion na Ukrajinu: https://www.youtube.com/watch?v=kCLwuVnEWHs

Fotografie z odjezdu kamionu 12. 5. 2015: http://nesehnuti.cz/fotogalerie/kavkaz/humanitarni-pomoc-pro-charkov-odjezd-kamionu-12-5-2015/