Tisková zpráva - 3.10.2018

Brnotoč: NESEHNUTÍ a více než 700 lidí požaduje po kandidujících více investic do udržitelné dopravy

Brnotoč: NESEHNUTÍ a více než 700 lidí požaduje po kandidujících více investic do udržitelné dopravy

Více než 700 lidí se připojilo svým podpisem pod otevřený dopis, jehož vznik iniciovala nezisková organizace NESEHNUTÍ. Dopis byl odeslán politickým uskupením s největším volebním potenciálem, která kandidují do zastupitelstva města Brna. Prostřednictvím dopisu veřejnost požaduje, aby se jednou z hlavních priorit budoucího volebního období stal rozvoj udržitelné městské dopravy v Brně.

Dopravní situace v Brně je i před volbami neutěšená a stala se také jedním z témat volebních kampaní. Nastávající brněnská koalice dostane v dalším volebním období příležitost podporovat udržitelná dopravní zlepšení. NESEHNUTÍ jim proto v otevřeném dopise nabízí řešení, která ulehčí pohyb pěším nebo lidem na kole, a pomůže řešit problém znečištění ovzduší.

S jednotlivými řešeními se mohli lidé seznámit na www.brnotoc.cz nebo si je vytočili na velkém kole dopravního štěstí v ulicích Brna. Řešení ukazují, jaká opatření je nutné přijmout, aby se radnice přiblížila cílům schváleného Plánu udržitelné městské mobility (www.mobilitabrno.cz). V něm se Brno zavázalo vydat se cestou zvyšování podílu udržitelných forem dopravy, zejména cyklistické a pěší, které jsou prostorově a investičně méně náročné než individuální automobilová doprava.

„Lidé pozitivně reagovali na navrhovaná řešení. Žáci a žákyně základních a středních škol, ale i lidé důchodového věku si přáli vytočit zejména chodníky bez aut, více přechodů, laviček a stromů v ulicích. Lidi trápí také neexistující bezpečná infrastruktura pro jízdu na kole do práce nebo do škol,“ shrnuje postřehy z oslovování lidí v ulicích Jakub Kriš, koordinátor kampaně Brnotoč.

„Věříme, že se nastávající brněnská koalice postaví k problémům v dopravě čelem a že je bude řešit komplexně. Vytváření prostoru, který zohledňuje potřeby všech a zároveň přispívá ke zmírňování dopadů klimatických změn, může mít pozitivní dopad na zdraví obyvatelstva. Brněnští politici a političky mohou hledat inspiraci v opatřeních jiných měst u nás i v zahraničí například na našem webu www.moudramesta.cz,” doplňuje Barbora Bakošová z NESEHNUTÍ.

Kontakty:
Jakub Kriš, koordinátor kampaně, jakubkris@gmail.com
Barbora Bakošová, NESEHNUTÍ, barbora.bakosova@nesehnuti.cz
Hana Zoor Svačinková, PR NESEHNUTÍ, hana.svacinkova@nesehnuti.cz