Skip to main content

Více než 700 lidí se připojilo svým podpisem pod otevřený dopis, jehož vznik iniciovala nezisková organizace NESEHNUTÍ. Dopis byl odeslán politickým uskupením s největším volebním potenciálem, která kandidují do zastupitelstva města Brna. Prostřednictvím dopisu veřejnost požaduje, aby se jednou z hlavních priorit budoucího volebního období stal rozvoj udržitelné městské dopravy v Brně.
Dopravní situace v Brně je i před volbami neutěšená a stala se také jedním z témat volebních kampaní. Nastávající brněnská koalice dostane v dalším volebním období příležitost podporovat udržitelná dopravní zlepšení. NESEHNUTÍ jim proto v otevřeném dopise nabízí řešení, která ulehčí pohyb pěším nebo lidem na kole, a pomůže řešit problém znečištění ovzduší.
S jednotlivými řešeními se mohli lidé seznámit na www.brnotoc.cz nebo si je vytočili na velkém kole dopravního štěstí v ulicích Brna. Řešení ukazují, jaká opatření je nutné přijmout, aby se radnice přiblížila cílům schváleného Plánu udržitelné městské mobility (www.mobilitabrno.cz). V něm se Brno zavázalo vydat se cestou zvyšování podílu udržitelných forem dopravy, zejména cyklistické a pěší, které jsou prostorově a investičně méně náročné než individuální automobilová doprava.
„Lidé pozitivně reagovali na navrhovaná řešení. Žáci a žákyně základních a středních škol, ale i lidé důchodového věku si přáli vytočit zejména chodníky bez aut, více přechodů, laviček a stromů v ulicích. Lidi trápí také neexistující bezpečná infrastruktura pro jízdu na kole do práce nebo do škol,“ shrnuje postřehy z oslovování lidí v ulicích Jakub Kriš, koordinátor kampaně Brnotoč.
„Věříme, že se nastávající brněnská koalice postaví k problémům v dopravě čelem a že je bude řešit komplexně. Vytváření prostoru, který zohledňuje potřeby všech a zároveň přispívá ke zmírňování dopadů klimatických změn, může mít pozitivní dopad na zdraví obyvatelstva. Brněnští politici a političky mohou hledat inspiraci v opatřeních jiných měst u nás i v zahraničí například na našem webu www.moudramesta.cz,” doplňuje Barbora Bakošová z NESEHNUTÍ.
Kontakty:
Jakub Kriš, koordinátor kampaně, jakubkris@gmail.com
Barbora Bakošová, NESEHNUTÍ, barbora.bakosova@nesehnuti.cz
Hana Zoor Svačinková, PR NESEHNUTÍ, hana.svacinkova@nesehnuti.cz