Skip to main content

Pridajte sa s NESEHNUTÍm k celosvetovej kampani Speak Out!

Čo: Speak Out je medzinárodná kampaň koalície Control Arms, cieľom ktorej je prijatie novej Zmluvy o obchode so zbraňami (Arms Trade Treaty).
Ako: Príďte sa s nami vyfotiť a podpísať výzvu k prijatiu Zmluvy. Spoločnú fotografiu spolu s anglickým prekladom výzvy a podpismi potom zverejníme na webe kampane
Kde: pred vrátnicou areálu bývalej Zbrojovky Brno (zastávka Vojenská Nemocnice, linka 2,3)
Kedy: streda 15.2. o 14.00
Prečo: v súčasnej dobe sa vďaka nedostatočným zákonom dostávajú zbrane do rúk najdesivejších diktátorských režimov sveta, napomáhajú k eskalácií ozbrojených konfliktov, alebo sú používané pri násilí na vlastnom civilnom obyvateľstve, či pri potlačovaní vnútornej opozície. Nová Zmluva má tomuto zabrániť.

Text výzvy:

Svojím podpisom sa pripájame kampani Speak Out! koalície Control Arms, ktorá má za cieľ prijatie efektívnej Zmluvy o obchode so zbraňami (Arms Trade Treaty)
Vďaka nedostatočnej kontrole obchodu so zbraňami sa dostávajú zbrane do rúk najdesivejších diktátorských režimov sveta, napomáhajú k eskalácií ozbrojených konfliktov, alebo sú používané pri násilí na vlastnom civilnom obyvateľstve, či pri potlačovaní vnútornej opozície. Nová Zmluva by mala predajom zbraní do takýchto oblastí zabrániť, zároveň by mala byť vymáhateľná a mala by prinútiť štáty k zodpovednosti k už existujúcim štandardom medzinárodného práva a Charty OSN.
Fotka na podporu kampane bola symbolicky spravená v areály firmy Zbrojovka Brno. Táto československá firma od roku 1918 vyrábala taktiež zbrane (v brnenskom areály sa vyrábali o.i. pušky a guľomety). Po obsadení Československa nacistami produkovala Zbrojovka Brno zas zbrane pre nacistickú Tretiu ríšu. V roku 2006 bola v tejto továrni výroba zbraní ukončená a v súčastnosti areál závodu funguje ako miesto pre organizáciu kultúrnych a spoločenských akcií, ako sídlo drobných firiem, či miesto obľúbené fotografmi.

 

Ďalšie informácie o kampani Speak Out a Zmluve o obchode so zbraňami:

Speak Out“ je mobilizačná kampaň koalície Control Arms, ktorá nadväzuje na úspech petície Million Faces (milión tvárí) z roku 2006. Vtedy zaslalo milión ľudí svoju fotku, aby tak podporilo začiatok rokovaní o Zmluve o obchode so zbraňami (Arms Trade Treaty). V najbližších mesiacoch sa rokovania o Zmluve blížia k svôjmu vrcholu, koalícia Control Arms vyzýva preto svojich podporovateľov, aby pridali svoj hlas ku kampani „Speak Out“. Tým sa pripoja k celosvetovému volaniu po „nepriestreľnej“ Zmluve o obchode so zbraňami, ktorá:

  • zabráni transferom v prípadoch, keď bude významné riziko, že sa zbrane, alebo munícia budú použité pri vážnych porušeniach medzinárodného humanitárneho práva (international humanitarian law, taktiež vojnové právo) alebo medzinárodných ľudských práv, alebo pri stimulovaní ozbrojeného násilia a podkopávaní sociálne ekonomického rozvoja.
  • prijme štáty k odpovednosti k už existujúcim štandartom medzinárodného práva a Charty OSN
  • bude zahrňovať všetky konvenčné zbrane a muníciu, všetky transfery a transakcie
  • bude vymahateľná a bude obsahovať podrobné pravidlá pre úplnú implementáciu, podávanie správ, medzinárodnú spoluprácu, dodržiavanie a zodpovednosť

Sledujte udalosť na Facebooku