Skip to main content

Připomínkovací web www.mujplanmobility.cz, který spustilo NESEHNUTÍ společně s neformální platformou občanských iniciativ, expertů, expertek a firem minulou středu, využilo za týden již 292 lidí. Podpořili tak návrhy platformy pro změny a doplnění konceptu Návrhové části Plánu mobility připravovaný odborem dopravy. Někteří rovněž zaslali své vlastní podněty. Plán udržitelné městské mobility má určit, jakým směrem se bude vyvíjet doprava v Brně v následujících desetiletích.
Kampaň k podávání připomínek je právě v polovině. Odbor dopravy uzavírá sběr podnětů 31. března. „Doufáme, že se i navzdory Velikonocům ještě alespoň sto lidí do zasílání připomínek připojí. Už teď je zasláno více než 4 400 připomínek, což je skvělé,” říká o kampani Hana Chalupská z NESEHNUTÍ a dodává, že „lidé nepodporují jenom připomínky expertů a expertek, ale zasílají i své vlastní, z nichž vyplynulo množství zajímavých podnětů.” Největší podpoře se u veřejnosti těší rozvoj cyklodopravy, ochrana a rozvoj městské zeleně nebo kvalita ovzduší.
Mezi návrhy samotných občanů a občanek jsou například zlevnění lístků MHD a její zrychlení nebo propojení s cyklodopravou, vertikální ozeleňování parkovacích domů, chytré neboli „smart” řešení dopravy, ale i zohledňování mínění veřejnosti při vzniku strategických dokumentů. „Dosavadní velký zájem veřejnosti o zapojení do procesu tvorby Plánu mobility ukazuje, jak je pro obyvatele a obyvatelky důležité mít možnost participovat na formování budoucí podoby města. Doufáme, že bude město v budoucnu využívat čím dál více participativních metod, které vzájemnou komunikaci ulehčí,” uzavírá Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.
„Kvalitní infrastruktura pro lidi na kolech je základním atributem moderního a zeleného města a v západní Evropě je dnes standardem. Máme radost, že se o ni zajímá i brněnská veřejnost,” komentuje odezvu na připomínkovací web Jakub Kriš ze spolku Brno na kole. Zájem o zdravější životní prostředí hodnotí kladně i lékař a člen iniciativy Dejchej Brno Marek Čierny: „V Brně je kvalita ovzduší třetí nejhorší v ČR a veliký vliv na ni má individuální motorová doprava. Ohlasy lidí potvrzují, že brněnská veřejnost si přeje zlepšení ovzduší. Iniciativa Dejchej Brno navrhuje zakomponovat do Plánu mobility konkrétní kroky a projekty, jež povedou ke snížení znečištění ovzduší. Důležité je i hodnocení dopadu na ovzduší každého velkého dopravního záměru.”
Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument, na základě kterého bude moci Brno čerpat finanční prostředky z Evropské unie na investice do dopravní infrastruktury v následujících desetiletích. Do konce března je možné připomínkovat koncept Návrhové části Plánu mobility, připomínkami se bude zabývat odbor dopravy a v červnu by měla být dopracovaná verze prezentována Radě města Brna. Kompletní Plán mobility by měl být hotový na podzim 2016.
Dokumenty:
Připomínkovací web NESEHNUTÍ: www.mujplanmobility.cz
Aktuálně připomínkovaný koncept: http://www.mobilitabrno.cz/navrhy
Kontakty:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ, hana@nesehnuti.cz
Marek Čierny, lékař / Dejchej Brno
Jakub Kriš, Brno na kole