Skip to main content

Multikulturní centrum Praha, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, NESEHNUTÍ

Cizincům, kteří mají v ČR povolen trvalý pobyt, hrozí, že od 1. 1. 2015 přestanou být účastníky veřejného zdravotního pojištění. Vyplývá to z textu zákonů o tzv. jednotném inkasním místě (zákon č. 458/2011 Sb.), který změnil definici účastníků zdravotního pojištění a pojem „trvalý pobyt“ nahradil slovy „trvalý pobyt podle zákona upravujícího evidenci obyvatel“; tento zákon se ovšem vztahuje jen na české občany. Cizinci s trvalým pobytem přitom mají veřejné zdravotní pojištění již od roku 1993 a jsou v tomto ohledu zcela rovni s občany ČR. Pokud by Česká republika cizince s trvalým pobytem z veřejného zdravotního pojištění vyloučila, porušila by tím jak právo EU, tak i mezinárodní dohody a šlo by o nepřípustnou diskriminaci.

„Zřejmě došlo k legislativní chybě“, domnívá se právník Pavel Čižinský z Multikulturního centra Praha, který ale dodává, že Ministerstvo zdravotnictví dle vlastních slov o problému ví, ale nic s ním zatím nedělá; zákon se prý „pravděpodobně“ ještě změní.
Je si třeba uvědomit, že na vyloučení cizinců ze zdravotního pojištění mají zájem soukromé zdravotní pojišťovny provozující komerční zdravotní pojištění cizinců. Již dnes je v ČR asi 100 000 cizinců, kteří trvalý pobyt ještě nemají a kteří nemají ani veřejné zdravotní pojištění. Tito cizinci se mají povinnost pojistit komerčně, jinak nedostanou povolení k pobytu. „Je to velmi výnosný byznys, z vybraného pojistného přitom komerční pojišťovny utratí za proplacení zdravotní péče jen asi 20 %. Pokud by z veřejného systému vypadli i cizinci s trvalým pobytem, zvětšil by se tento segment pojistného trhu až dvojnásobně“, dodává Linda Janků z organizace NESEHNUTÍ.
Organizace věnující se migraci, část odborné zdravotnické veřejnosti i ombudsman již léta usilují o vyřešení problému komerčního zdravotního pojištění, které neproplácí všechnu potřebnou péči, parazituje na veřejném systému a je diskriminační. Kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek vedená Konsorciem nevládních organizací zabývajících se migranty a NESEHNUTÍm usiluje o začlenění všech cizinců, kteří v ČR pobývají dlouhodobě, do veřejného systému (více na www.zdravotnipojistenimigrantu.cz). Zatím se však nepodařilo překonat lobbying komerčních pojišťoven, které straší neinformovanou veřejnost, že cizinci budou zdravotní péči zneužívat. „Namísto vyřešení problému se zdravotním pojištěním cizinců s dlouhodobým pobytem, vyvolalo nyní Ministerstvo zdravotnictví svou nekompetencí problém i u cizinců s pobytem trvalým“, postesknul si Čižinský a zdůraznil, že cizinci vzhledem ke své demografické struktuře do systému mnohem více přispívají, než z něj čerpají.
Marek Čaněk z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty upozorňuje na nutnost aktivní reakce ze strany migrantů „Migranti se musí naučit hájit svá práva, a to jak u soudů, tak i peticemi a demonstracemi. Jinak o svá práva mohou přijít a nepomůže jim ani to, že už mají trvalý pobyt“. Nevládní organizace se v současné době snaží získat podporu pro svou kampaň za zdravotní pojištění migrantů od různých institucí, odborníků a širší veřejnosti, které toto téma není lhostejné.

Zda se jedná „jen“ o legislativní chybu nebo o cílenou snahu komerčních pojišťoven rozšířit svůj již tak výnosný byznys, zatím nelze určit. Dlouhodobě neuspokojivé situaci v oblasti zdravotního pojištění cizinců však hrozí významné zhoršení.

Kontakty:
Mgr. Pavel Čižinský, Multikulturní centrum Praha, pavel.cizinsky@post.cz, tel. 776882774
Mgr. Marek Čaněk, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, marek.canek@gmail.com, tel. 776743590
PhDr. Marie Jelínková, Ph.D., Sdružení pro integraci a migraci, marie.jelinkova@email.cz, tel. 776829925

Více informací: www.zdravotnipojistenimigrantů.cz