Skip to main content

Dnešní aktivisté a aktivistky stojí před nelehkými výzvami. Svět ohrožený klimatickou krizí nenabízí jistou perspektivu bezpečného a pokojného života, sílící nacionalismus i útoky na práva žen, menšin a příchozích vyžadují odezvu a podporu těm, kteří ji potřebují. Řada z nás chce těmto výzvám čelit a bojovat za udržitelnou a spravedlivou společnost.

Ať už upozorňujeme na klimatickou krizi, hájíme práva zvířat, voláme po rovnosti mužů a žen nebo po dodržování lidských práv, bereme na sebe těžkou práci a velkou zodpovědnost, které se často ti nejmocnější chopit nechtějí. Aktivistická práce je běh na dlouhou trať, často na celý život. A ze zkušenosti víme, že to může být cesta krušná.

Abychom ji uběhli s lehkostí a radostí, je dobré se občas podívat na osvědčené recepty i často opakované chyby. Proto jsme se rozhodli oslovit členy a členky našeho kolektivu i odborníky a odbornice, se kterými v NESEHNUTÍ často spolupracujeme, aby se podělili o své zkušenosti v sedmi tématech souvisejících s udržitelným aktivismem, tedy s aktivismem, který nás méně vyčerpává a více nabíjí a rozvíjí.

V této publikaci naleznete tipy pro nehierarchickou organizaci našich kolektivů, kvalitní facilitaci našich schůzek a rozhodovacích procesů, nenásilnou komunikaci, participativnípřístup k plánování a rozhodování, strategické plánování našich aktivit, přehlednou komunikaci s našimi cílovými skupinami a v neposlední řadě i tipy pro péči o sebe sama i navzájem.

Jistě existují další témata, která jsou pro udržitelnou aktivistickou práci neméně důležitá. Nejedná se proto o vyčerpávající a nezpochybnitelné návody, jak na to. Nepochybujeme však, že v textech najdete nejeden užitečný tip či nápad, který může vaši společnou práci zlepšit nebo posunout dál. Protože vzájemné inspirace, jak účinně a udržitelně bojovat za lepší svět, není pro naše kolektivy nikdy dost. Přejeme příjemné čtení a hodně radosti v aktivistické práci přeje NESEHNUTÍ.