Skip to main content
Tiskové zprávy

Aktivisté varují před novým hypermarketem

By 2006-02-227 září, 2020No Comments

V těchto dnech jsou do domácností v Brně-Ivanovicích roznášeny informační materiály, které upozorňují obyvatele a obyvatelky této městské části na možné negativní dopady plánované výstavby nového obřího hypermarketu v těsném sousedství obytné klidové zóny. Ekologičtí aktivisté se v souvislosti s Hobby marketem obávají výrazného navýšení dopravy a tedy i hluku a znečištění ovzduší. Stavbou by utrpěl i ráz krajiny a Ivanovice by přišly o cenné plochy pro rozvoj místního podnikání či prvků občanské vybavenosti. Leták vydalo občanské sdružení NESEHNUTÍ, které se obchodními centry a jejich negativy dlouhodobě zabývá.

Tento týden dostávají občané a občanky okrajové městské části Brno-Ivanovice do svých schránek informační letáky NESEHNUTÍ shrnující nejvážnější možné negativní dopady plánované výstavby obřího hypermarketu s domácími potřebami. Dle oznámení projektanta půjde o velkou stavbu s prodejní budovou 180 x 132 m, parkovištěm pro 500 vozidel, rozsáhlými terénními úpravami a novými komunikacemi. „Provedli jsme terénní průzkum lokality i vlastních Ivanovic, zhodnotili záměr na základě dokumentace, leteckých snímků a mapových podkladů a naším výsledným názorem je, že realizace popsaného záměru by pro Ivanovice byla špatnou volbou,“ říká k záměru Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Důvodů k takovému tvrzení mají aktivisté hned několik. Hypermarkety obecně vyvolávají značný nárůst automobilové dopravy. I projektová dokumentace k hypermarketu v Ivanovicích přiznává navýšení dopravy v případě jeho výstavby o více než 3 000 nových průjezdů vozidel denně. Z toho 600 vozidel projede například na ulici Černohorské, na které je jak stávající obytná zástavba, tak zde vyrůstá řada nových rodinných domů. Nárůst dopravy by s sebou přinesl výrazné zvýšení hladiny hluku i znečištění ovzduší (zejména oxidy dusíku a toxickým prachem). Ivanovice jsou městskou částí, kde převažuje spíše venkovský ráz a přírodní hodnoty území. Obří stavba Hobby marketu svým měřítkem ani vzhledem do místní krajiny vůbec nezapadá. Její výstavbou by se devastace krajiny, která již proběhla v relativně skrytém místě současného nákupního centra Globus, přiblížila až k osídlené a zachované části Ivanovic. Hobby market v Ivanovicích počítá se zabráním 80 000 m2 plochy. Ivanovice jsou rozvíjející se sídlo, které potřebuje prostor pro obytnou výstavbu a s ní související služby, případně drobnou výrobu i plochy pro odpočinek. Výstavba hypermarketu by si cenný prostor nenávratně uzurpovala. Negativní vlivy vyvolané stavbou Hobby marketu, by se navíc mohly znásobit další výstavbou podobného typu, které by realizace otevřela cestu. „Obyvatel Ivanovic se záměr bezprostředně týká, neboť oni ponesou většinu negativních dopadů. Projektanti a developerské firmy však tyto dopady záměrně zlehčují. Chceme proto občanům poskytnout informace také o rizicích, kterou výstavba Hobby marketu v jejich obci může, v případě realizace záměru, přinést,“ vysvětluje aktivista NESEHNUTÍ Milan Štefanec důvody informační akce.

Již na veřejných projednáváních dala řada místních lidí najevo svůj nesouhlas s realizací záměru, který jejich obci nic nepřinese, ale zato zhorší životní prostředí i ekonomickou situaci v obci. Nyní mají možnost svoje obavy spojit s konkrétními negativními dopady. Od začátku příštího týdne budou moci svoje názory promítnout do nezávislého sociologického průzkumu, který pořádá Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Průzkum odhalí, jestli je většina občanů pro či proti výstavbě. Výsledkem se bude řídit stanovisko starostky Ivanovic, které podá v územním řízení.

Další informace:
Jiří Koželouh(723 559 495)
Milan Štefanec (605 239 579)
kauzy na www.hyper.cz