Skip to main content
Tiskové zprávy

Amnesty International a NESEHNUTÍ požadují bezpečné útočiště pro čečenské uprchlíky

By 2003-12-087 září, 2020No Comments

Na přelomu října a listopadu t. r. skupina šedesáti čečenských uprchlíků žádajících v ČR o azyl překročila v oblasti Českých Velenic hranici do Rakouska, kde rovněž požádala o azyl. Poté, co byli dva dny rakouskou pohraniční policií zadržování v ponižujících podmínkách, byli vráceni zpět do ČR. V důsledku toho bylo rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR jejich azylové řízení zastaveno a cizineckou policí jim bylo uloženo správní vyhoštění. V současné době probíhá soudní řízení, které projednává jejich žalobu proti rozhodnutí MV ČR. Pokud soud tomuto jejich opravnému prostředku nevyhoví, hrozí jim deportace z ČR.

Amnesty International a NESEHNUTÍ vyzývají příslušné české soudy a státní úřady i českou veřejnost, aby vzaly v úvahu kritickou situaci lidských práv v Čečensku a zabránily deportaci čečenských uprchlíků z ČR, která by pro ně v praxi mohla znamenat návrat na území Ruské federace. „Mezi uprchlíky se nalézají rodiny s malými dětmi, staří lidé i těhotné ženy. Všichni opustili území Ruska z důvodů etnického pronásledování a přetrvávajícího válečného stavu ve vlastní zemi. Mnozí z nich zakusili represe ze strany ruských ozbrojených složek přímo na sobě. To co jim nyní nabízí český stát je návrat do těchto poměrů“ komentuje kritickou situaci běženců z Čečny aktivista NESEHNUTÍ Milan Štefanec. Stav lidských práv na území Čečenska lze hodnotit jako katastrofický. Na tom se shodují nejen představitelé mezinárodních lidskoprávních organizací Amnesty International a Human Rights Watch, ale rovněž zástupci ruské organizace Memoriál, upozorňující na skutečnost, že pronásledování jsou Čečenci vystaveni nejen na území Čečny, ale prakticky na celém území Ruské federace. Situace v Čečensku byla rovněž kritizována Evropským výborem pro prevenci mučení, nelidského nebo ponižujícího jednání a trestání i Parlamentním shromážděním Rady Evropy, upozorňujícím na naprostou beztrestnost pachatelů zločinů proti lidskosti spáchaných v Čečensku. Konflikt v Čečně si dosud vyžádal na 100 000 životů, 240 000 obyvatel Čečny zahnal do Ingušska (dodnes tam žije přes 102 000 běženců) a další desetitisíce dále na území Ruské federace i do zahraničí. Ke každodenní realitě tohoto konfliktu patří mizení osob, mimosoudní popravy, znásilňování a mučení. Obyvatelstvo Čečny je bezostyšně olupováno a vydíráno ruskými vojenskými jednotkami, poskytovaná humanitární péče je naprosto nedostačující. Šikanování ze strany státních orgánů a diskriminaci v přístupu k zaměstnání, lékařské péči a sociálním programům jsou vystaveni i Čečenci žijící mimo území Čečny na území Ruské federace. Takové plošné a systematické pronásledování na základě pouhé etnické příslušnosti by mělo být dostatečným důvodem k udělení azylu v kterékoliv demokratické zemi.“Vrácení čečenských uprchlíků do podmínek, které dnes v Čečensku či Rusku panují, by odporovalo jak všem principům humanity, tak i mezinárodním úmluvám, které se Česká republika zavázala dodržovat a které se takto stávají plnohodnotnou součástí jejího právního řádu,“ dodává k situaci Lubor Kysučan z Amnesty International s poukazem na § 91 českého zákona o azylu, ale rovněž článku 33 Úmluvy o právním postavení uprchlíků i čl. 3 Evropské úmluvy o lidských právech.

Azylové řízení bylo skupině čečenských uprchlíků zastaveno, aniž byla zkoumána oprávněnost jednotlivých žádostí. Důvodem proč Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra ČR zastavil skupině uprchlíků z Čečenska azylové řízení a Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie ČR, referát Nová Bystřice, uložil správní vyhoštění, je skutečnost, že tito nedovoleně překročili státní hranici ČR s cílem požádat o azyl v Rakousku. „Nikdo nám neřekl, že když toto uděláme, hrozí nám deportace zpět do Ruska. Česká policie viděla, jak míříme směrem k rakouské hranici, a ještě nás k ní doprovázela,“ komentuje situaci jeden z uprchlíků. „Považuji současnou situaci čečenských žadatelů o azyl vrácených rakouskými úřady za bezvýchodnou, protože pronásledování Čečenců na celém území Ruské federace nedovoluje návrat čečenských uprchlíků do země původu“ říká k případu ředitel nevládní Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) JUDr. Martin Rozumek. Jako právník se také podílel na sepsání série žalob proti rozhodnutí o zastavení azylového řízení těmto uprchlíkům.

Právě proto NESEHNUTÍ a Amnesy International apelují na soudy projednávající podané žaloby proti rozhodnutí o zastavení azylového řízení a na české státní úřady, aby znovu obnovila azylové řízení ve prospěch postižených. Jejich vydání do tak nebezpečných, nelidských a ohrožujících podmínek by tak nebylo jen protizákonné, ale navíc by bylo v rozporu se základními principy humanity, na nichž je náš demokratický stát postaven. V tomto smyslu se nevládní organizace obrátily formou dopisu na soud a připravují petici adresovanou ministru vnitra ČR.