Skip to main content

ze dne 26.10.2011

Aupark na Slovensku válcuje referenda i zákony a chystá se do Brna

Občanské sdružení NESEHNUTÍ pozvalo do Brna zástupce dvou slovenských měst, která se neubránila výstavbě nákupního centra AUPARK. Richard Medal a Karol Labaš stráví v Brně dva dny diskusemi s politiky, občanskými iniciativami a veřejností. Navštíví i místo, kde má AUPARK záměr nákupní centrum vystavět. Dnes od 17 hodin bude za jejich účasti probíhat v prostorách Galerie architektury na Starobrněnské ulici panelová diskuze pro veřejnost. NESEHNUTÍ usiluje o rozvoj pestré a husté sítě obchodů v Brně a apeluje na radní, aby regulace obdobných nákupních center zapracovali do územního plánu tak, aby spíše podpořili místní producenty, výrobce a prodejce potravin. V zahraničí je to běžná praxe místních samospráv.

Síť nákupních center AUPARK staví skupina HB Reavis. Na Slovensku už AUPARK je v Žilině, Bratislavě, Piešťanech, před dokončením je v Košicích; v plánu je Trenčín a Ružomberok. Při výstavbě porušil několikrát zákony a jeho chování při prosazování záměru indikuje korupční jednání. V Česku stojí v Karviné a zelenou dostal letos v dubnu od zastupitelů v Hradci Králové. V Brně už prošla stavba posuzováním vlivů na životní prostředí a v současné době usiluje AUPARK prostřednictvím územní studie, kterou pro Odbor územního plánu a rozvoje vytváří stejný projektant, Arch.Design, který je generálním projektantem AUPARKu, o soulad se stávajícím územním plánem.   Karol Labaš z Košic a Richard Medal z Trenčína přijeli na dvoudenní návštěvu Brna, aby zde místním politikům, iniciativám a veřejnosti osobně předali svoje zkušenosti s chováním a postupem AUPARKu v jejich městech. Ani v jednom městě se výstavbě AUPARKu neubránili. K situaci v Košicích Karol Labaš říká: „Stavba spôsobila zánik najrozsiahlejšieho košického námestia. AUPARK svojím umiestnením na Námestí Osloboditeľov bude zdrojom veľkých dopravných problémov, aj keď pôvodne ich mal vyriešiť“. Richard Medal shrnuje za Trenčín: „Zájem investora ve spolupráci s ochotnou samosprávou převálcoval zájmy běžných občanů Trenčína“.   V Brně už prošla stavba posuzováním vlivů na životní prostředí a v současné době usiluje AUPARK prostřednictvím územní studie o soulad se stávajícím územním plánem. „Odbor územního plánu a rozvoje pod vedením Kateřiny Leopoldové zadal vypracování územní studie, která musí být ze zákona nezávislá, projektantům z firmy Arch.Design, s. r. o. Arch.Design je ale současně hlavním projektantem Aupark, má evidentní ekonomický zájem na tom, aby studie „vyšla“ dobře. Arch.Design je v obrovském střetu zájmu, což je dle nás nezákonné. Studie Arch.Designu bagatelizuje dopravní problémy, bagatelizuje dopad Auparku na obchody v centru města. Snažíme se, aby nadřízený orgán Jihomoravského kraje projednávání této územní studie zrušil,“ komentuje dosavadní vývoj kauzy v Brně Matěj Hollan s o.s. Brnění.   NESEHNUTÍ upozorňuje v rámci své kampaně „Brno v akci “ na negativní dopady expanze nákupních center na život ve městě – zanikají malí obchodníci a obchodnice, většina obyvatel Brna pak nemá v docházkové vzdálenosti prodejnu se zbožím denní spotřeby a musí dojíždět osobními automobily či městskou hromadnou dopravou na okraje města. Lidé se sníženou pohyblivostí nemají možnost žádnou. Řada z objektů, které postavily v Brně nákupní řetězce, poškodila a poškozuje životní prostředí a dokonce staví v rozporu s platnou legislativou České republiky a bez ohledu na místní obyvatele, jak je tomu například v Ivanovicích – Bauhaus. Kontakt: Hana Chalupská, hana.chalupska@nesehnuti.cz, 731181990, FB: Opice Žaba Mašina, web: brno.hyper.cz, FB Brno v akci, FB Košíky útočí