Skip to main content

Nechceme policejního prezidenta, který bagatelizuje, zpochybňuje, účelově dezinterpretuje data a odrazuje místo toho, aby přeživším sexuálního násilí pomáhal a chránil je. Proto vyzýváme Ministerstvo vnitra České republiky k okamžitému nahrazení Martina Vondráška ve funkci policejního prezidenta Policie České republiky. Připojte se k nám!


7. 8. 2023 byl na serveru Aktuálně.cz zveřejněn rozhovor s prezidentem Policie České republiky Martinem Vondráškem. V rámci tohoto rozhovoru zazněly z jeho úst problematické výroky, na základě kterých je zjevné, že v tak zásadní oblasti, jakou je problematika sexuálního násilí, vykazuje policejní prezident nejen nedostatek empatie, ale také fatální neznalost a naprostou rezistenci k sebereflexi a pozitivním změnám v oblasti přístupu k přeživším sexuálního násilí ze strany policie.

Své výroky Martin Vondrášek nereflektoval ani v prohlášení, které vydal po kritice ze strany veřejnosti. Například své tvrzení, že „velmi často, ale velmi často, je oznámení ženy o nějakém sexuálním násilí smyšlené“ v něm pouze značně eufemicky označil za nešťastné. Váhu svých slov a jejich možný dopad na přeživší sexuálního násilí však nijak nezohlednil. To jen podtrhuje, že současný policejní prezident není vzhledem ke své fatální neznalosti a neporozumění závažnosti problematiky sexuálního násilí kompetentní svou funkci vykonávat.

Výroky, které v rozhovoru zazněly, by byly na pováženou u jakéhokoliv člověka zaměstnaného ve veřejných službách. To, že se jich ale dopustil policejní prezident, považujeme za obzvláště nepřijatelné. Tento způsob rámování tématu sexuálního násilí podkopává veškeré snahy o vytvoření bezpečného a podpůrného prostředí pro přeživší.

Je zásadní, aby zástupci*kyně veřejných institucí byli*y citliví*é a odborně informovaní*é, a aby jednoznačně podporovali*y přeživší namísto jejich dehonestace a marginalizace či zpochybňování jejich zkušenosti apriori. Policejní prezident by měl jít příkladem.

Neznalost a bagatelizace tématu sexuálního násilí, zpochybňování důvěryhodnosti obětí a neochota měnit aktuální stav věcí, kdy se přeživší sexuálního násilí bojí útoky nahlásit nebo o nich mluvit s policí, jsou podle nás věci neslučitelné s postem policejního prezidenta. Proto vyzýváme Ministerstvo vnitra České republiky k okamžitému nahrazení Martina Vondráška ve funkci policejního prezidenta Policie České republiky.

Přeštěte si více o přešlapech policejního prezidenta a přidejte se k výzvě k nahrazení Martina Vondráška ve funkci!


Nebo přidejte ověřený podpis pod petici na Portálu občana

11 tisic nenahlasenych znasilneni