Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 19.července 2010

Soud, který se zabývá žalobou obyvatel Ivanovic na projekt hobby marketu BAUHAUS v jejich městské části rozhodl, že stavba musí být přerušena do doby, než se spor rozhodne. Společnost BAUHAUS tedy nyní musí nařídit najatým stavebním firmám, aby nepokračovaly ve stavebních pracích. BAUHAUS se před měsícem pustil do realizace svého hobby marketu bez stavebního povolení, pouze s pokoutně získaným certifikátem. Na prošetření toho postupu si nyní soud udělal předběžným opatřením čas. Obří prodejna má přitáhnout desítky kamionů a stovky auty rovnou lidem k domu. Proti výstavbě se už v roce 2006 vyslovilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek Ivanovic. BAUHAUS názory veřejnosti trvale ignoruje a práva svých sousedů a sousedek opakovaně pošlapává. Úřady zatím nebyly schopné ani ochotné protiprávnímu jednání zabránit.

Na začátku června t. r. rozběhla firma BAUHAUS stavbu nového hobby marketu v městské části Brno-Ivanovice. Nyní se stavební stroje musí – na příkaz soudu – držet zpátky. Alespoň do doby než soud definitivně rozhodne. Toto vítězství v důležité bitvě dává ivanovickým obyvatelům šanci vyhrát celou válku nad BAUHAUSem.
Firma BAUHAUS na začátku května přinesla na místní stavební úřad certifikát, který má nahrazovat stavební povolení. Certifikát byl však získán nezákonným způsobem, najatý autorizovaný inspektor se totiž nezeptal na připomínky majitelů a majitelek rodinných domů v okolí, ty jsou přitom pro provedení stavby pouze na certifikát klíčové a z právního hlediska nezbytné. Proto občané i organizace Klidné Ivanovice a NESEHNUTÍ podali prostřednictvím renomované advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o. několik žalob. Ta poslední – v níž za občany a občanky figurovali dvě nejblíže bydlící rodiny – získala nyní předběžné opatření. BAUHAUS podle nařízení soudu nesmí stavět, dokud nepadne rozsudek. „Certifikát byl vydán pokoutně a v rozporu se stavebním zákonem. BAUHAUS nás prostě podvedl. Měl se nás zeptat, co si o provedení jeho stavby myslíme. Je správné, že soud jeho nezákonné počínání přerušil,“ říká Petra Štěrbáková-Täuberová z organizace Klidné Ivanovice, která sdružuje aktivní občany z Ivanovic.
BAUHAUS usiloval o certifikát, neboť tušil, že se stavebním povolením by byl problém. Proto si najal autorizovaného inspektora Milana Teigisera, který již podobným způsobem zařídil několik staveb, včetně ubytovny a parkoviště na ulici Horníkova v Brně-Líšni. Nezákonně vydaný certifikát na výstavbu hobby marketu BAUHAUS v Ivanovicích uvádí i úřad veřejného ochránce práv jako jeden z ukázkových příkladů obcházení zákona ze strany autorizovaných inspektorů. I kvůli nezákonnostem jichž se BAUHAUS dopustil, konstatuje zástupkyně ombudsmana nutnost změny stavebního zákona i potřebu větší kontrolní aktivity Ministerstva pro místní rozvoj. „Vydání předběžného opatření a zastavení již probíhající stavby soudem je velmi důležitým signálem. Dává naději, že případné vítězství občanů u soudu může reálně zabránit postavení nezákonné stavby“, komentuje usnesení soudu Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
„BAUHAUS má však i další problém komplikující mu získání stavebního povolení. Jeho záměr je v rozporu s brněnským územním plánem. Územní plán totiž neumožňuje umístit do Ivanovic tak velkou prodejnu,“ upozorňuje Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ na skutečnost, kterou potvrdil i znalecký posudek. Rozpor s územním plánem a postup BAUHAUSu kritizuje také náměstek primátora Martin Ander.
Firma BAUHAUS už stačila pokácet stromy a vykopala ornici na pozemku. Plánovaný hobby market má představovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něhož má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. Proti výstavbě BAUHAUSU v Ivanovicích se v již v roce 2006 postavilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Více informací:
Petra Štěrbáková-Täuberová – sdružení Klidné Ivanovice – 777 794 801
Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – 723 559 495