Skip to main content

Soud dnes potvrdil, že předběžné opatření, kterým bylo nařízeno zastavení všech prací na staveništi BAUHAUSu v Brně-Ivanovicích, začalo platit. Už od začátku týdne měla činnost na pozemcích ustat, pokračuje však dál. Odpovědní zástupci společnost BAUHAUS se dopouštějí trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a pohrdají nezávislým soudem. Ten rozhodl o přerušení prací proto, aby se předešlo rozestavění budov a parkovišť do doby prošetření podezřelého certifikátu, který si na stavby nechala firma BAUHAUS vydat. Výstavbou obří prodejny by došlo k výraznému zhoršení životního prostředí obyvatel a obyvatelek Ivanovic. Proti výstavbě se už v roce 2006 vyslovilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek Ivanovic. BAUHAUS názory veřejnosti trvale ignoruje a práva svých sousedů a sousedek opakovaně pošlapává.
Obvodní soud pro Prahu 4 dnes potvrdil, že usnesení o zastavení všech prací na staveništi BAUHAUSu v Brně-Ivanovicích začalo platit, neboť bylo BAUHAUSu doručeno na začátku tohoto týdne. „Stavba v Ivanovicích pokračuje a společnost BAUHAUS se tak vydala daleko za hranice zákona. Zcela jednoznačně porušuje zákony a nyní i pohrdá nezávislým soudem,“ komentuje aktuální dění Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Podle advokátní kanceláře Šikola a spol. s.r.o. se odpovědní zástupci investora vystavují riziku postihu za trestný čin maření úředního rozhodnutí. Žalobci, občané Ivanovic bydlící nejblíže staveništi a zastupující tak stovky maření výkonu postižených nezákonným jednáním BAUHAUSu, se proto v případě, že BAUHAUS práce nezastaví, obrátí na soudního exekutora. „Využijeme všechny zákonné možnosti, abychom zabránili dalšímu porušování našich práv. Rychle by měly reagovat i úřady, zejména místní stavební úřad. Domníváme se, že musí zakročit proti porušování stavebních předpisů, ale zatím to nedělá,“ říká Petra Štěrbáková-Täuberová z organizace Klidné Ivanovice, která sdružuje aktivní občany z Ivanovic.
Firma BAUHAUS na začátku května přinesla na místní stavební úřad certifikát, který má nahrazovat stavební povolení. Na jeho základě začala o měsíc později na pozemcích kopat. Certifikát byl však získán nezákonným způsobem, najatý autorizovaný inspektor se totiž nezeptal na připomínky majitelů a majitelek rodinných domů v okolí, ty jsou přitom pro provedení stavby pouze na certifikát klíčové a z právního hlediska nezbytné. Proto občané i organizace Klidné Ivanovice a NESEHNUTÍ podali prostřednictvím renomované advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o. několik žalob. Ta poslední – v níž za občany a občanky figurovali dvě nejblíže bydlící rodiny – získala předběžné opatření. BAUHAUS podle nařízení soudu nesmí stavět, dokud nepadne rozsudek. „Certifikát byl vydán pokoutně a v rozporu se stavebním zákonem. BAUHAUS nás prostě podvedl. Našimi námitkami se měl vážně zabývat,“ říká Štěrbáková-Täuberová. BAUHAUS usiloval o certifikát, neboť tušil, že se stavebním povolením by byl problém. Proto si najal autorizovaného inspektora Milana Teigisera, který již podobným způsobem zařídil několik staveb, včetně ubytovny a parkoviště na ulici Horníkova v Brně-Líšni. Nezákonně vydaný certifikát na výstavbu hobby marketu BAUHAUS v Ivanovicích uvádí i úřad veřejného ochránce práv jako jeden z ukázkových příkladů obcházení zákona ze strany autorizovaných inspektorů. I kvůli nezákonnostem, jichž se BAUHAUS dopustil, konstatuje zástupkyně ombudsmana nutnost změny stavebního zákona i potřebu větší kontrolní aktivity Ministerstva pro místní rozvoj.
„BAUHAUS má však i další problém komplikující mu získání stavebního povolení. Jeho záměr je v rozporu s brněnským územním plánem. Územní plán totiž neumožňuje umístit do Ivanovic tak velkou prodejnu,“ upozorňuje zastupitelka Eva Slavíková na skutečnost, kterou potvrdil i znalecký posudek. Rozpor s územním plánem a postup BAUHAUSu kritizuje také náměstek primátora Martin Ander.
Firma BAUHAUS už stačila pokácet stromy a vykopala ornici na pozemku. Plánovaný hobby market má představovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něhož má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. Proti výstavbě BAUHAUSU v Ivanovicích se v již v roce 2006 postavilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Více informací:
Petra Štěrbáková-Täuberová – sdružení Klidné Ivanovice – 777 794 801
Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – 723 559 495, Eva Slavíková – zastupitelka – 739 411 325