Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ z 11.května 2010
Plánovaný obří hobby market BAUHAUS se možná začne v Brně-Ivanovicích stavět během několika dnů. A to i přesto, že nemá žádné stavební povolení. BAUHAUS už si totiž tajně opatřil u tzv. autorizovaného inspektora certifikát opravňující ke stavbě. Aby se vyhnul námitkám obešel při tom nezákonně úřady, majitele okolích domů i občanská sdružení. BAUHAUS se k záměru oficiálně nehlásí, ale majitelem většiny pozemků a investorem stavby hobby marketu v Ivanovicích je firma Heršpická – správa nemovitostí, kterou vlastní rakouská pobočka BAUHAUSu, jejími jednateli jsou vysocí představitelé tohoto řetězce a která má adresu v hlavním sídle českého BAUHAUSu.
Certifikát a dokumentace, které investor donesl na stavení úřad v Brně-Ivanovicích, popisují provedení výstavby hobby marketu BAUHAUS. Problém je v tom, že dokumenty nejsou výsledkem stavebního řízení. Investor a najatý inspektor pouze použili stará vyjádření dotčených úřadů a majitelů sítí a jiné infrastruktury z roku 2008. Tato vyjádření však náležela k nikdy nedokončenému a zastavenému stavebnímu řízení a pro současný postup BAUHAUSu jednoduše neplatí. Firma BAUHAUS si navíc selektivně vybrala jen ta vyjádření, která se jí h
odí (neboli jsou souhlasná). „Našeho sdružení se BAUHAUS pouze zeptal na názor k sadovým úpravám  v areálu. Dopis od developera zastupujícího BAUHAUS se vůbec nezmiňoval o skutečném účelu vyjádření,“ komentuje  Petra Štěrbáková- Täuberová z občanského sdružení Klidné Ivanovice. Dokumentace k provedení stavby totiž obsahuje citaci vyjádření sdružení, které nesouhlasí s navrženými sadovými úpravami a vůbec nekomentuje stavbu. Může tak vzbuzovat dojem, že jediným problém se strany sdružení je úprava zeleně. „Pokud by se nás v souladu se zákonem zeptali na stavbu jako celek, odmítli bychom ji, hlavně z důvodu překročení metrů zastavěných prodejních ploch,“ dodává Petra Štěrbáková-Täuberová.
NESEHNUTÍ, Sdružení za rozvoj Ivanovic a desítek majitelů rodinných domků v okolí se neptal nikdo na nic (i když to je investorova zákonná povinnost). „Je zřejmé, že se BAUHAUS obešel zákon a snaží se rozběhnout stavbu. Institut tzv. autorizovaného inspektora totiž díky chybě zákonodárců umožňuje porušovat stavební zákon a nebýt za to postižen. Stačí mít naprostý nedostatek úcty k zákonům a ignorovat práva sousedů,“ komentuje situaci Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. BAUHAUS má tedy nyní obtížně napadnutelný certifikát k provedení stavby. Ten je sice (vzhledem k tomu, že obchází úřady i veřejnost) jednoznačně nelegální, ale stavební zákon neobsahuje pojistky proti tomuto chování.
Podobnou nezákonnou cestou se vydal před necelým rokem i investor usilující o stavbu ubytovny a parkoviště na ulici Horníkova v Brně-Líšni. Využil dokonce služeb téhož inspektora jako BAUHAUS – Milana Teigisera. Kritiku institutu autorizovaného inspektora a jeho zneužití poté vznesl i úřad ombudsmana.
Nelegální postup BAUHAUSu je však nejen pokračováním jeho bezohlednému postoje k občanům a občankám, kterým obří stavba zhorší kvalitu bydlení. „BAUHAUS si nemůže být jistý zda by získal stavební povolení legálně. Velikost stavby je totiž v rozporu s brněnským územním plánem,“ připomíná zastupitelka Eva Slavíková skutečnost kterou nedávno potvrdil i znalecký posudek. Proti výstavbě BAUHAUSU v Ivanovicích se v již v roce 2006 postavilo 73 % v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou humanitní environmentalistiky FSS MU.

Více informací:
Petra Štěrbáková-Täuberová – Klidné Ivanovice – 777 794 801
Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – 723 559 495 (v úterý 11.5. nebude k zastižení mezi 9 a 12 hodinou – posílejte prosím SMS a ozve se vám zpět hned jak to bude možné)
Eva Slavíková – zastupitelka, Sdružení za rozvoj Ivanovic – 739 411 325