Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 10. srpna 2012

Právě teď probíhá shromáždění několika desítek lidí před neotevřenou prodejnou Bauhaus v Brně-Ivanovicích. Na místo byli vpuštěni jen zaměstnanci a zaměstnankyně Bauhausu a vybrané osoby podle seznamu a vybavováni pracovními oděvy a transparenty. Podle organizátorů se sešli „proti zoufale pomalému přístupu orgánů státní moci“. Manažer z Bauhausu jménem personálu obviňuje soud – který odkladným účinkem zamezil otevření prodejny – z hrozící ztráty zaměstnání. Kvůli propouštění lidí však bude podroben kontrole sám Bauhaus, oznámil to Státní úřad inspekce práce.
Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ k tomu říká:
„Samozřejmě, i my si přejeme, aby soud rozhodl. Zaměstnanci a zaměstnankyně, stejně jako sousedé a sousedky, by se měli dozvědět, jestli certifikát na výstavbu Bauhausu v Ivanovicích je výsledek zneužití institutu autorizovaného inspektora – jak se domnívá úřad ombudsmana.“
„Není však přípustné vyvíjet na soud nátlak a vyzývat k takovému nátlaku politiky a političky. Soud nezavinil situaci propouštěných pracovníků a pracovnic. Byl to Bauhaus kdo – přes četná upozornění na nezákonnost certifikátu – najímal pracovníky a pracovnice. A pokud takový pochybný certifikát koupil, je to jeho chyba. Nemůže si jako štít brát zaměstnance a zaměstnankyně. Těm by Bauhaus neměl vyhrožovat propouštěním, ale naopak by je měl odškodnit,“ doplňuje Koželouh.
„Pokud soud certifikát zruší a Bauhaus bude žádat o stavební povolení, budou se lidé v Ivanovicích moci domáhat například omezení světelného znečištění nebo hluku. Tedy to co mohli prosazovat před začátkem stavby. Kdyby ovšem autorizovaný inspektor postupoval v souladu se zákonem,“ vysvětluje smysl soudního řízení Koželouh.
Hobbymarket Bauhaus v Brně-Ivanovicích byl postaven na základě certifikátu autorizovaného inspektora Teigisera, který je nechvalně známý zneužíváním svého postavení. Ministerstvo pro místní rozvoj jej za porušování zákona vyšetřovalo – dle reportáže ČT – už dokonce zahájilo správní řízení, které ho může zbavit autorizace. Na zneužití institutu autorizované inspektora v případě ivanovického Bauhausu upozornil i ombudsman, v jeho nálezu se píše: „Typickým příkladem praktických dopadů nedostatečné právní úpravy a zneužití institutu autorizovaného inspektora může být případ Obchodního centra Hobby Market Brno-Ivanovice (Bauhaus). …
Důvody propuštění pracovníků a pracovnic ze strany Bahausu nejsou zcela jasné. Navíc docházelo k náboru lidí i přes četná varování o nezákonnosti certifikátu. I proto bude Státní úřad inspekce práce na podnět NESEHNUTÍ provádět kontrolu ve firmě Bauhaus.
Více informací:
Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ), jiri.kozelouh@nesehnuti.cz, 723 559 495