Skip to main content

Německá firma BAUHAUS v těchto usiluje o zahájení stavby svého nového hobby marketu na okraji města Brna (ve čtvrti Ivanovice) v České republice. A to i přesto, že nemá žádné stavební povolení. BAUHAUS si totiž pokoutně opatřil u tzv. autorizovaného inspektora certifikát opravňující ke stavbě. Aby se vyhnul námitkám obešel při tom nezákonně úřady, majitele okolích domů i občanská sdružení. Ti by přitom byli zásadně poškozeni neboť obří prodejna jim má přitáhnout desítky kamionů a stovky auty rovnou k domu. Proti výstavbě se už v roce 2006 vyslovilo 73 % dotázaných v sociologickém průzkumu mezi občany a občankami Ivanovic. BAUHAUS názory a práva svých sousedů opakovaně ignoruje a zároveň se ke stavbě nehlásí. Přitom majitelem většiny pozemků a investorem stavby hobby marketu v Ivanovicích je firma Heršpická – správa nemovitostí, kterou vlastní rakouská pobočka BAUHAUSu, jejími jednateli jsou vysocí představitelé tohoto řetězce včetně pana Bernda Bause z Mannheimské centrály tohoto řetězce.

Deutsche Gesellschaft BAUHAUS will in diesen Tagen mit dem Bau ihres neuen Bauhaus-Baumarktes, sgn. Hobby-Markets, am Rande der Stadt Brno (Brünn) im Stadtviertel Ivanovice in der Tschechischen Republik beginnen. Und zwar auch trotz fehlender Baugenehmigung. BAUHAUS hat nämlich auf illegalem Wege ein Zertifikat vom sgn. autorisierten Inspektor eingeholt, das zum Bau berechtigt. Es wurden dabei jedoch Behörde sowie Eigentümer der benachbarten Häuser und Gründstücke sowie Bürgervereinigungen gesetzwidrig umgegangen. Und vor allem die Eigentümer der benachbarten Grundstücke wären von diesem Bau grundsätzlich betroffen, weil das riesige Einkaufszentrum in diese Gegend direkt zu ihren Häusern hunderte LKWs und PKWs täglich bringt. Gegen den Bau haben sich bereits im 2006 mehr als 73% der Bewohner Ivanovice in einer soziologischen Umfrage erklärt. BAUHAUS ignoriert jedoch wiederholend Ansichten und Rechte seiner Nachbarn und zugleich meldet sich zu diesem Bau nicht. Wobei als Eigentümer des größten Teils der Grundstücke und zugleich Investor des Hobby-Markets in Brno Ivanovice die Gesellschaft Heršpická – správa nemovitostí ist, derer Besitzer die österreichische Filiale BAUHAUS ist, wobei derer Geschäftsführer die Hauptvertreter dieser Kette einschl. Herrn Bernd Baus aus dem Firmensitz in Mannheim sind.

Certifikát a dokumentace, které investor donesl na stavení úřad v Brně-Ivanovicích nejsou výsledkem stavebního řízení. Investor a najatý inspektor pouze použili stará vyjádření dotčených úřadů a majitelů sítí a jiné infrastruktury z roku 2008 z jiného správního řízení, která pro současný postup BAUHAUSu jednoduše neplatí.
Majitelů rodinných domků v okolí se neptal nikdo na nic (i když to je investorova zákonná povinnost). „Budeme trpět dopravou a před okny se nám má tyčit obrovský hypermarket. V naší těsné blízkosti mají být skladovací prostory Bauhausu. To obnáší přijíždění a odjíždění velkých nákladních vozidel, vykládka zboží včetně stavebního materiálu a s tím vším pochopitelně související hluk, prach, zápach nafty… Měli jsme právo se účastnit. Je to nespravedlivé,“ komentuje situaci Ladislava Bartošová z Meduňkové ulice v Ivanovicích.
„Je zřejmé, že se BAUHAUS obešel zákon a snaží se rozběhnout stavbu. Institut tzv. autorizovaného inspektora totiž díky chybě zákonodárců umožňuje porušovat stavební zákon a nebýt za to postižen. Stačí mít naprostý nedostatek úcty k zákonům a ignorovat práva sousedů,“ komentuje situaci Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. „BAUHAUS si nemůže být jistý zda by získal stavební povolení legálně. Velikost stavby je totiž v rozporu s brněnským územním plánem,“ připomíná zastupitelka Eva Slavíková skutečnost kterou nedávno potvrdil i znalecký posudek.
Areál nákupního centra BAUHAUS přestavuje budovu o rozloze přibližně 20 000 m2 doplněnou o dalších více než 20 000 m2 zpevněných ploch pro komunikace a 488 parkovacích míst. Pro výstavbu budou provedeny výrazné terénní úpravy na ploše 8 hektarů, investor plánuje vztyčit 30-40 metrů vysoký reklamní pylon. Do areálu má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. Realizace záměru vyžaduje pokácení 82 stromů a keřů. Proti výstavbě BAUHAUSU v Ivanovicích se v již v roce 2006 postavilo 73 % v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou humanitní environmentalistiky FSS MU.
BAUHAUS hraje nefér a získal výhodu. Místní se ovšem nevzdávají. Naopak. Aktivita lidí zasazujících se o ochranu životního prostředí v Ivanovicích každým dnem narůstá. Probíhají přípravy série žalob a stížností. „V žádném případě se nevzdáváme. BAUHAUS porušuje zákony a snaží se prosadit svůj záměr na úkor životního prostředí v naší městské části. To nedovolíme,“ komentuje současnou náladu místních Martina Komendová ze sdružení Klidné Ivanovice. Její slova potvrzuje i běžící akce v níž stovky lidí posílají českému i německému BAUHAUSu své nesouhlasné e-maily a nabádají ho k zanechání protiprávního jednání: http://ekobrana.ecn.cz/index.shtml?apc=ec
 
Das beim Bauamt in Ivanovice vorgelegte Zertifikat und dazugehörige Unterlagen sind kein Ergebnis des Bauverfahrens. Der Investor und der von ihm beauftragte autorisierte Inspektor haben alte Stellungnahmen von betroffenen Organen und Verfahrensteilnehmern aus dem Jahre 2008 verwendet, die zum Zwecke eines anderen Verwaltungsverfahrens verwendet wurden und für heutige Vorgehensweise einfach nicht mehr gültig sind.
Es wurden keine Stellungnahmen von Eigentümern der benachbarten Familienhäuser besorgt (obwohl der Investor dazu kraft Gesetzes verpflichtet ist). „Wir werden durch viel Verkehr leiden und vor unseren Fenstern entsteht ein großer Hypermarket. Direkt neben uns sollen Lagerräume Bauhaus erreichtet werden. Das bringt viel LKW-Verkehr, Ausladung von Gütern einschl. Baumaterial mit, und dies alles hat natürlich viel Lärm, Staub, Dieselgeruch …. zur Folge. Wir haben Recht, Verfahrensteilnehmer zu sein. Es ist ungerecht,“ sagt Ladislava Bartosova von der Strasse Medunkova in Ivanovice zur ganzen Sache.
„Es ist ganz offensichtlich, dass BAUHAUS das jeweilige Gesetz umgegangen ist und daran arbeitet, mit den Bauarbeiten zu beginnen. Dank einem Fehler in der tschechischen Gesetzgebung ist es nämlich möglich, dass der autorisierte Inspektor das Baugesetz verletzen kann, ohne dafür bestrafft zu werden – es reicht nur, wenn die Person des autorisierten Inspektors keine Achtung vor dem Gesetz hat und die Rechte der Nachbarn ignoriert,“ erklärt Jiri Kozelouh von NESEHNUTI. „Die Gesellschaft BAUHAUS kann sich nicht sicher sein, ob sie eine Baugenehmigung auf dem legalen Weg bekommen würde. Die Größe des Bauobjektes ist nämlich im Widerspruch zu dem Gebietsplan der Stadt Brno,“ weißt die Gemeindevertreterin Eva Slavikova auf die Tatsache hin, die vor kurzem auch durch ein Sachverständigengutachten bestätigt wurde.
Das Einkaufszentrums BAUHAUS soll ein Gebäude mit Ausmaß von ca. 20 000 m2 ergänzt um weitere 20 000m2 befestigte Flächen für Verkehrswege und 488 Stellplätze sein. Es sollten deutliche Terraingestaltungen auf der Fläche von 8 ha durchgeführt werden, der Investor will einen 30-40 m großen Werbepylonen aufbauen. 1 500 PKWs und viele schwere LKWs sollen täglich zum Einkaufszentrum kommen. Wegen der Realisierung des Bauvorhabens müssen 82 Bäume und Sträucher gefällt werden. Mehr als 73 % Bewohner des Stadtviertels Ivanovice haben sich der Errichtung des BAUHAUSes bereits im Jahre 2006 entgegengestellt – laut soziologischer durch den Environmentalen Lehrstuhl der Masaryk-Universität (FSS MU) durchgeführten Umfrage.
BAUHAUS treibt unsauberes Spiel und gewann einen Vorteil. Die Bewohner geben jedoch nicht auf. Ganz im Gegenteil. Die Aktivitäten der Leute, für die die Umwelt in Ivanovice wichtig ist, steigen jeden Tag. Es wurden einige Klagen und Beschwerden eingereicht. „Auf keinen Fall geben wir auf. BAUHAUS verletzt unsere Gesetze und bemüht sich, das Bauvorhaben zum Lasten der Lebensbedingungen in unserem Stadtviertel durchzusetzen. Das dürfen wir nicht zulassen,“ erklärt Martina Komendová von der Bürgervereinigung Klidne Ivanovice.
Dies wird neben anderem auch dadurch bestätigt, dass hunderte Leute jetzt ihre gegen Bauhaus gerichtete E-Mails an tschechische und deutsche BAUHAUS-Gesellschaften schreiben und Bauhaus dazu auffordern, die gesetzwidrige Handlung einzustellen: http://ekobrana.ecn.cz/index.shtml?apc=ec