Skip to main content

Neziskové organizace Liga lidských práv, Nesehnutí a Persefona slaví v letošním roce výročí založení. Pětičlenný herecký spolek žen z Poděbrad s názvem V-Klub se rozhodl podpořit jejich práci a odehrát pro ně benefičně divadelní představení Monology Vagíny.  Akce se uskuteční symbolicky ve čtvrtek 8. března 2012, při příležitosti Mezinárodního dne žen
v brněnském HaDivadle.

Světově známou divadelní inscenací autorky Eve Enslerové, která s nadsázkou i seriózně oslavuje ženskou sexualitu, chtějí herečky připomenout, že v některých oblastech života nejsou ženská práva dodržována v uspokojivé míře. A právě práce všech tří organizací, kterým je divadelní večer věnován, se problematiky ženských práv dotýká.
Program zahájí v 17:30 performance umělkyně Lenky Klodové a studentek z Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Po divadelním představení, které začne v 19:00 hodin, si diváci mohou osobně pohovořit s herečkami i se zástupci a zástupkyněmi neziskových organizací, nebo si vychutnat klavírní koncert Vlada Bízika.
Domácí násilí, sterilizace a chudoba matek samoživitelek
Liga lidských práv, která v letošním roce slaví 10. narozeniny, se mimo jiné věnuje tématům domácích porodů a nezákonných sterilizací. „Prosazujeme právo žen rozhodovat o svém těle,
o svých dětech a o svém soukromém životě. Právními prostředky ženám pomáháme například zajistit takovou péči v těhotenství a během porodu, která odpovídá jejich přáním a potřebám
a která je běžná v západních zemích nebo získat odškodnění v případě závažného porušení jejich práv, jako jsou protiprávní sterilizace,“ popsala právnička Ligy Zuzana Candigliota.
Po dobu pěti let, kdy funguje Persefona, se její pracovnice setkaly s mnoha případy domácího násilí. „V rámci naší poradenské praxe se nejčastěji setkáváme s porušováním práva na tělesnou integritu a autonomii, práva pracovat, být spravedlivě odměněn a vlastnit majetek. Konkrétněji pak je výrazně problematické chápání a řešení problematiky sexuálního násilí a znásilnění,“ uvedla ředitelka organizace Jitka Čechová.
Tématem nerovností mezi muži a ženami se věnuje i Nesehnutí, které letos slaví 15. výročí založení. „Ženy v České republice stále vydělávají průměrně méně než muži, obzvláštní rozdíl
v ohodnocení je pak mezi ženami a muži vysokoškolsky vzdělanými a na vysokých pozicích. Přetrvává nedostatečné zastoupení žen v politice a na rozhodovacích pozicích. Ženy jsou diskriminovány na trhu práce, aktuálně na ně silněji než na muže dopadají vládní reformy a škrty. Obzvláště ženy samoživitelky přibližují hranici chudoby,“ popsala hlavní problémy v oblasti ženských práv Kristýna Pešáková.
 
Bližší informace poskytne:
Petr Jeřábek, Liga lidských práv, pjerabek@llp.cz
Zora Javorská, Nesehnutí, zora@nesehnuti.cz
Veronika Polívková, Persefona, vpolivkova@persefona.cz