Skip to main content

V rámci projektu You*th online: Prevence násilí (nejen) na sítích jsme v dubnu (5.4.2023) realizovali*y dva workshopy Bez násilí pro studující na Gymnáziu Postupická v Praze a jeden na SŠ Charbulova v Brně.

Workshop Bez násilí je zaměřen na prevenci šikany, partnerského a sexuálního násilí a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany. Studující se v něm učí rozpoznávat násilné situace a komunikovat o nich. Taktéž jsou obeznámeni*y s tím, jak a kde vyhledat pomoc pro sebe či své blízké.

Workshop přizpůsobujeme aktuálnímu naladění skupiny a tématům, která chtějí probírat sami studující. Můžete si ho objednat i pro třídu na vaší škole, víc informací naleznete zde: https://www.edufera.cz/workshop/bez-nasili/