Skip to main content

Aktivisté a aktivistky zahájili kampaň STOP IDET proti zbrojařskému veletrhu IDET. Chtějí upozornit na to, že zbraně a vojenský materiál z obchodů dojednaných na zbrojařském veletrhu v Brně končí také v rukou diktátorů nebo v oblastech ozbrojených konfliktů. Lidé mohou svůj nesouhlas s konáním zbrojařského veletrhu v Brně vyjádřit podepsáním otevřeného dopisu zastupitelstvu města Brna na www.stopidet.cz.
Na Brněnském výstavišti proběhne ve dnech od 31. května do 2. června 2017 zbrojařský veletrh IDET. Ten je místem, kde se domlouvají obchody se zbraněmi, které pak míří do celého světa. Jen v roce 2015 byl z ČR vyvezen vojenský materiál za celkem 15 miliard korun, z toho šlo 53 % do nesvobodných zemí. V roce 2016 vývoz zbraní z ČR znovu narostl, a to až na 18,9 až 20,2 miliardy korun.
Veletrhu IDET se účastní delegace ze zemí, které jsou z pohledu lidských práv značně problematické. V roce 2015 Brno navštívily například delegace Saúdské Arábie, Egypta nebo Íránu. Přitom na Írán je uvaleno zbrojní embargo OSN už od roku 2006, v Egyptě dochází k největším represím občanské společnosti v novodobé historii země a Saúdská Arábie vedle útlaku vlastních obyvatel vede válku v humanitární krizí postiženém Jemenu.
Od konce roku 2016 je Statutární město Brno 100% vlastníkem společnosti Veletrhy Brno (BVV), která je pořadatelem veletrhu IDET. Město Brno by se podle aktivistů a aktivistek mělo zasazovat o odpovědnou zahraniční politiku ČR. Požadují, aby přestalo poskytovat své prostory veletrhu, na němž jsou domlouvány obchody se zbraněmi do oblastí autoritářských režimů nebo ozbrojených konfliktů, což je v rozporu se závazky ČR, konkrétně se Společným postojem rady 2008/944/SZBP.
“Všechny akce platformy STOP IDET směřují k tomu, aby co nejvíce občanů a občanek města Brna mohlo vyjádřit své znepokojení nad tím, že zbrojařský veletrh pořádá firma vlastněná městem na jeho pozemcích. Považujeme za nešťastné, že se obchodování se zbraněmi koná de facto za přímé podpory města, které jinak usiluje o dodržování zcela jiných hodnot,” přibližuje protestní akce Hana Svačinková z NESEHNUTÍ.
Neformální platforma STOP IDET připravuje například benefiční koncert nebo diskuzní večer o akcích proti zbrojařským veletrhům. Vyvrcholením kampaně bude happening 30. května v 16:00 na náměstí Svobody. V průběhu veletrhu se uskuteční také piknik spojený s modlitbami za mír, zvuková kompozice “Válka je slyšet” tvořená upravenými nahrávkami válečného konfliktu v Sýrii nebo afterparty “Make sound not war”.
Shlédnout podrobnější harmonogram akcí a podepsat otevřený dopis zastupitelstvu města Brna je možné na www.stopidet.cz.
Kontakty:
Hana Svačinková, NESEHNUTÍ, hana.svacinkova@nesehnuti.cz
Peter Tkáč, NESEHNUTÍ, peter@nesehnuti.cz
Další informace:
STOP IDET je neformální skupina dobrovolníků a dobrovolnic:
“Zasazujeme se o mírové řešení konfliktů nenásilnou cestou, proto nechceme české zbraně v rukou diktátorů. Jde nám o odpovědnou zahraniční politiku ČR, která neumožní zneužívání vojenské techniky k porušování lidských práv kdekoliv na světě. Požadujeme, aby se město Brno, které je vlastníkem pořádající společnosti Brněnské veletrhy, zasazovalo o odpovědnou zahraniční politiku ČR. Požadujeme zrušení veletrhu IDET, protože jsou tam domlouvány obchody se zbraněmi do zemí s diktátorskými režimy a probíhajícími ozbrojenými konflikty.”
www.stopidet.cz, facebook.com/stopidet
Více informací o vývozu českých zbraní z ČR: http://zbrane.nesehnuti.cz
Největšími příjemci zbraní a vojenského materiálu v roce 2016 byl Irák, Vietnam a Nigérie. http://ekonomika.idnes.cz/ceske-zbrojovky-bojuji-s-islamskym-statem-fjt-/ekonomika.aspx?c=A170308_2310724_ekonomika_rts
V roce 2015 byl největším příjemcem českých zbraní Irák, v roce 2014 Saúdská Arábie, v roce 2013 Vietnam. V roce 2015 skončilo 53 % hodnoty vyvezených zbraní v zemích, které Index Freedom House označuje jako „nesvobodné“ a „částečne nesvobodné“. Dlouhodobě mezi největší příjemce patří také Egypt, Ázerbájdžán či Alžírsko.

Vývozy zbraní a vojenského materiálu z ČR:
https://www.mpo.cz//dokument151254.html
Několik desítek tisíc pistolí vyvezla v letech 2013 až 2014 Česká zbrojovka egyptským bezpečnostním složkám i navzdory tomu, že byly zodpovědné za masakrování demonstrujících v ulicích Káhiry v srpnu 2013. Evropská unie se následně zavázala zastavit vývozy zbraní do Egypta, Česká republika tento závazek ale začátkem roku 2014 porušila
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138599.pdf