Skip to main content
Tiskové zprávy

BRNĚNSKÁ PŘEHRADA JAK JI NEZNÁTE

By 2005-06-16No Comments

Pod tímto názvem se skrývá a na levém břehu Brněnské přehrady stojí netradiční naučná stezka, kterou v neděli 19. června zaktualizují a opraví skupina aktivistů a aktivistek občanského sdružení NESEHNUTÍ. Stezka, která slouží návštěvníkům/icím rekreační lokality jako zdroj informací již od roku 1999, byla poničena vandaly a poznamenána vlivy počasí. Šestice tabulí se zaměřuje na přírodní zajímavosti v okolí přehrady a na nebezpečí, která této lokalitě hrozí – zejména na možnou stavbu R43 tedy tzv. „Hitlerovy dálnice“.

V neděli 19. června vyrazí skupina aktivistů a aktivistek Nezávislého Sociálně Ekologického HNUTÍ – NESEHNUTÍ z kanceláře na třída Kpt. Jaroše 31 směrem na Brněnskou přehradu. Vyzbrojeni/y budou nářadím a materiálem a začnou kolem 12 hodiny opravovat naučnou stezku „Brněnská přehrada jak ji neznáte“. Na přehradě je potřeba nainstalovat tabuli číslo 1, která bude opět poblíž parkoviště u přístavu. „Budeme muset vykopat díry na nohy, zabetonovat je a osadit panel a střechu tabule,“ upřesňuje Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Stejná práce čeká opraváře a opravářky i u tabule číslo 3. Ostatní čtyři tabule vydrželi nápory vandalů o něco úspěšněji, přesto je třeba je opravit a zejména zaktualizovat texty a fotografie. Aktualizace nezmění hlavní cíl stezky – ukázat zajímavosti brněnské přírody a upozornit na místní ekologické problémy. „Zejména chceme poukázat na možné ničivé dopady stavby dálnice R43, ať už v přes přehradu nebo Boskovickou brázdou,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ a dodává: „Podporujeme nulovou variantu R43 v kombinaci s obchvaty obcí na trase stávající silnice 1. třídy číslo 43“.

Na tabuli první najdete podrobnou mapu Brněnské přehrady a okolí, kterou můžete ihned srovnat s leteckou fotografií. Dojde-li k výstavbě rychlostní komunikace R43, budete při čtení této tabule stát pod dálničním mostem. Tabule druhá Vám poskytne vyčerpávající informace o květeně poblíž přehradní hráze. Můžete se také na přehradu a její okolí pohledem geologie a poté si znovu udělat výlet do historie. Tentokrát se dočtete o minulosti R43, tedy o původní říšské či takzvané Hitlerově dálnici. Kdyby byla R43 budoucností, květiny by se velmi záhy staly minulostí. Tabule třetí Vás zavede pod vodní hladinu. Nesetkáte se sice s rybami, ale zato se projdete Starými Kníničkami – vesnicí, která byla kvůli stavbě přehrady zatopena. Očima známého sociologa Jana Kellera se podíváte na automobilismus trochu jinak a nakonec se dozvíte, jak naši předkové na konci druhé světové války přehradu zachránili. U tabule čtvrté se octnete v lese. Dozvíte se jak na tom naše lesy jsou, co je příčinou jejich neutěšeného stavu a jaké jsou možnosti nápravy. Stranou Vašeho zájmu jistě nezůstanou ani stromy v okolí Brněnské přehrady. Na tabuli páté si objasníte význam záhadného slova „abraze“. V minulé verzi tato tabule upozorňovala na zejména na flóru a faunu bývalého Sokolského koupaliště. Dnes již jen může nostalgicky vzpomínat na ekosystém z větší části zasypaný a zničený hřištěm na plážový volejbal. Tabule šestá Vás zavede do mikrosvěta vodních řas a sinic. Dozvíte se proč přehrada v létě kvete a jak to souvisí s výběrem pracích prášků. Seznámíte se s rybami v přehradě. Historická poznámka se tentokrát dotkne úspěchů protidálničního hnutí ve Velké Británii.

Oprava naučné stezky byla možná díky finanční podpoře Nadace Veronica a Ministerstva životního prostředí ČR.

více informací:
Jiří Koželouh, 723 559 495
http://stezka.nesehnuti.cz