Skip to main content
Brněnská radnice v návrhu aktualizace územního plánu potichu vymazala několik důležitých zelených ploch zejména v centru města. Zákon kterým se zašťiťuje přitom nic takového nepřikazuje. Pokud aktualizace projde bude možné nahrazovat stromy parkovišti. Zítra v 17 hodin bude na Nové radnici veřejné projednání aktualizace. Magistrát to ovšem „zapomněl“ uvést v tiskovém servisu.
Alej na třídě Kpt. Jaroše, platany kolem Červeného kostela, zeleň na Žerotínově náměstí, květinové záhony před Mahenovým divadlem, zeleň na Vaňkově náměstí či podél ulic Barvičova a Lerchova. To jsou důležité zelené plochy, které mají být spojeny s okolními plochami dopravy do jednoho celku. Radnice se odvolává na stavební zákon, který ovšem nic takového nepřikazuje. Pouze jedna z prováděcích vyhlášek k zákonu říká, že v územních plánech se „zpravidla“ a „s přihlédnutím k účelu“ vymezují plochy od 2 000 metrů čtverečních [1]. Ale například zelené plochy kolem Červeného kostela, na Vaňkově náměstí nebo třídě Kpt. Jaroše mají dle magistrátního seznamu nejvýznamnější zeleně více než 2 000 m2 [2].„Brněnská radnice opět dělá z lidí hlupáky. Zaštiťuje se neexistujícím předpisem tak, aby mohla vymazat stromy a zeleň v centru Brna. V budoucnu by je tak mohly nahradit třeba parkoviště. A navíc se to můžete dozvědět jen podrobným zkoumáním rozdílů mezi dvěma mapami,“ komentuje postup magistrátu Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.Vedení radnice bude mít možnost vysvětlit svoje plány zítra v 17 hodin, kdy se koná veřejné projednání aktualizace územního plánu v jednacím sále Zastupitelstva města Brna na Nové radnici. Možná však někteří lidé nedorazí neboť se o akci nedozví. Magistrát ji totiž téměř nepropaguje a zatajil ji i v tiskovém servisu, kde vždy uvádí všechny plánované akce na týden [3].Již téměř 700 lidí poslalo přes 11 500 připomínek k rozsáhlé aktualizaci územního plánu Brna díky praktickému webu http://www.mampripominky.cz. Ten zřídilo NESEHNUTÍ spolu s občanskými iniciativami, aby obsah aktualizace zpřístupnily veřejnosti a umožnily každému najít změny v jeho okolí nebo v celém městě.Lidé mohou upravený návrh „Aktualizace Územního plánu města Brna“ připomínkovat přes web nebo podáním na podatelnu magistrátu (Malinovského nám. 3) do 11. února.Kontakty:
Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz
Hana Chalupská, telefon 731 181 990, email hana.chalupska@nesehnuti.cz
Poznámky pod čarou:

[1] § 3, odst. 1., vyhlášky č. 501/2006 Sb.:

(1) K naplňování cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona) a s ohledem na rozdílné nároky na prostředí se území člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 000 m2.

[2] Seznam nejvýznamnější zeleně města Brna: http://www2.brno.cz/main/dokumenty/vyhlasky//prilohy/155715571507-OZP-P.rtf

[3] https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/planovane-akce/akce-od-3-do-9-unora-2014/ (print-screen z  3.2. níže).

tiskovy_servis_MMB_3.2.2014