Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, brněnských občanských iniciativ a Frank Bolda ze dne 8. září 2014

V červnu tohoto roku schválila brněnská radnice velkou změnu územního plánu, tzv. Aktualizaci. Angažovaná veřejnost, firmy i jednotlivci podali k Aktualizaci tisíce námitek a připomínek. Podle nich Aktualizace ohrožuje zeleň, pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v Brně.  Jedinou možností, jak důsledky Aktualizace zastavit, je podání žaloby. Na právní služby může od pondělí 8. září 2014 finančně přispět kdokoliv prostřednictvím stránek www.dobrazaloba.cz.

Brněnská radnice schválila v červnu Aktualizaci územního plánu. Podařilo se jí přitom ignorovat vůli tisíců občanů a občanek, kteří měli k dokumentu 42 693 připomínek a před samotným hlasováním zastupitelkám a zastupitelům zaslali 24 419 mailů s prosbou o to, aby si svůj hlas dobře promysleli. I forma  projednávání byla problematická  – finální dokument měl přes 10 000 stran a stovky map. Bylo těžké se v něm zorientovat pro veřejnost i pro ty, kteří o něm měli rozhodovat. Zastupitelé a zastupitelky dostali navíc podklady jen několik dní před projednáváním nekompletní, dodatky jim docházeli průběžně.

I přes tak velký odpor veřejnosti ale radnice Aktualizaci schválila. Proti byla Strana Zelených a TOP 09.

“Proti schválené Aktualizaci Územního plánu se chystáme podat dobrou žalobu. Je to poslední šance, jak hrozbu škodlivé proměny našeho města zastavit. Vybrali jsme si na to ty nejpovolanější – právníky společnosti Frank Bold, kteří od roku 2006 zrušili 30 špatných nebo nezákonných územních plánu či jejich částí. Shromáždili jsme již 100 000 korun. To je ale jenom čtvrtina sumy potřebné na analýzu více než 10 000 stran Aktualizace, vychytání všech chyb, sepsání a podání dobré žaloby. Míříme tedy na částku 400000,- Kč,” vysvětluje cíl kampaně Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.

“Každý se teď může  přímo  podílet  na zastavení sporné změny stávajícího územního plánu. Všechny dary půjdou výhradně na právní služby spojené s podáním žaloby. Web www.dobrazaloba.cz umožňuje uskutečnit platbu snadno a bezpečně,” představuje účel a formu kampaně Lukáš Likavčan z NESEHNUTÍ.

“Na žalobě se podílí několik iniciativ, zástupci veřejnosti i jednotlivci. Snažíme se zefektivnit práci na žalobě tak, abychom ji brzo podali a zabránili tak povolení řadě problematických staveb, kterým dává Aktualizace zelenou,” doplňuje Hana Chalupská a pokračuje “ Krajský soud v Brně by měl rozhodnout do 90 dnů od podání žaloby.”

“Připojujeme se k žalobě, protože Aktualizace nezohledňuje připomínky a námitky občanů Líšně a místního zastupitelstva. Umožňuje necitlivou zástavbu v okolí Kostelíčku a podporuje rozrůstání města do volné krajiny. Po celou dobu projednávání tak významné změny jsme nebyli pro radnici rovnocennými partnery, přitom my jsme ti, kteří v Líšni žijí, nikoliv developeři, kteří zde mají v plánu investovat, “ říká Pavla Dombrovská ze spolku Líšeň sobě.

K žalobě se dále připojuje o.s. Masarykova čtvrť, Čisté Tuřany, Líšeň sobě, Brnění, Fórum pro architekturu a média a několik vlastníků. Počet žalobců není uzavřen, neboť se k připojení k žalobě hlásí další jednotlivci i firmy.

Kontakty:

Hana Chalupská – koordinátorka programu Občanské oko, NESEHNUTÍ, 731 181 990

Lukáš Likavčan – koordinátor fundraisingové kampaně, NESEHNUTÍ, 778 018 785

Pavla Dombrovská – spolek Líšeň sobě, 602 734 447

Jiří Nezhyba – právník, Frank Bold, 775 154 073