Skip to main content

Dnes v dopoledních hodinách firma QARY pokácela borovicový háj rostoucí na ul. Horníkova v Brně – Líšni. Učinila tak přesto, že v současnosti nemá stavba, kvůli které byly stromy pokáceny, platné územní rozhodnutí a je také v rozporu s Územním plánem města Brna. Povolení ke kácení vydal líšeňský úřad a potvrdil jej i brněnský magistrát, čímž oba tyto úřady nejen porušily zákon o ochraně přírody a krajiny, ale zároveň odmítly respektovat rozsudek krajského soudu, který zrušil platnost vydaného územního rozhodnutí na stavbu. Proti likvidaci plochy zeleně na líšeňském sídlišti dlouhodobě vystupuje sdružení NESEHNUTÍ a formou petice i stovky místních občanů. V nejbližších dnech budou podány žaloby sdružením NESEHNUTÍ, Českým svazem ochránců přírody a dvěma Společenstvími vlastníků jednotek z ul. Horníkova pro opakované porušování zákonů odpovědnými úřady.

Včera v odpoledních hodinách bylo NESEHNUTÍ doručeno rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, kterým tento odbor povolil kácení borovicového háje na ul. Horníkova v Brně-Líšni. Dnes v dopoledních hodinách v důsledku tohoto povolení byly borovice na ul. Horníkova pokáceny. Povolení ke kácení vydal magistrát přesto, že krajský soud svým rozsudkem ze dne 30. 3. 2009 zrušil platnost vydaného územního rozhodnutí na stavbu ubytoven a bytových domů, kvůli kterým mělo ke kácení borovic dojít. Magistrát se také v rozporu se zákonem vůbec nezabýval zásadními námitkami v odvolání NESEHNUTÍ proti kácení a stromy dokonce povolil pokácet v době mimo vegetační klid stromů. „Sledujete-li rozhodování líšeňských a magistrátních úředníků a úřednic, nemůžete se ubránit dojmu, že v tomto případě jde buď o ukázkový příklad neschopnosti a nekompetence, či rovnou o korupci“, komentuje kvalitu, způsob a možné motivy rozhodování úřadů Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Sdružení NESEHNUTÍ, základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica a dvě Společenství vlastníků jednotek podají v nejbližších dnech na postup odpovědných úřadů sérii žalob a dalších právních podání. V současnosti s právní zástupkyní projednávají další postup v tomto případu. „Stromy už sice nikdo nezachrání, ale není možné zůstat nečinný vůči snahám postavit stavbu v rozporu se zákony, rozsudkem soudu i zájmem dotčené veřejnosti“ vysvětluje motivaci k dalším aktivitám Štefanec. Aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ plánují se také přímo obrátit na politiky a představitele města Brna odpovědné za práci úředních odborů, které v této kauze opakovaně ignorují veřejnost a porušují zákon v zájmu realizace projektu investora. Přímé řízení magistrátního odboru životního prostředí i odboru územního a stavebního řízení má na starost tajemník Pavel Loutocký. Politickou odpovědnost nese i náměstek primátora města Brna Martin Ander, který má oblast životního prostředí v samostatné působnosti. „Odbor životního prostředí magistrátu, který má své poslání v názvu, se ve svém rozhodování vůbec nezabýval zájmy ochrany přírody, ale kácení stromů i mimo vegetační klid povolil jen na základě argumentů investora, který se obával finanční ztráty, která by mu vznikla v případě, že by úřady respektovaly zákon“ kritizuje chování magistrátu Milan Štefanec.

Ekologické aktivity NESEHNUTÍ jsou podporovány grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Milan Štefanec, NESEHNUTÍ (605 239 579), Sandra Podskalská, právnička (775 154 082) http://ekobrana.cz/index.shtml?apc=p2188468-1

Další kontakty: QARY, s. r. o, tel.: 538 728 888 OŽP MMB, referát ochrany a tvorby ŽP, Ludmila Foltýnková, 542 174 553