Skip to main content

Prohlášení NESEHNUTÍ z 23. 06. 2022

V NESEHNUTÍ vítáme úterní rozhodnutí brněnských zastupitelů o vrácení současné verze územního plánu k dalšímu přepracování. Dlouhodobě poukazujeme nejen na přehnaný tlak na schválení ÚP ze strany města, ale také na jeho nedostatky a množství Brňanek a Brňanů, zástupkyň*ců veřejnosti nebo představitelek*ů osmi městských částí, kteří nejsou se současnou podobou dokumentu spokojeni.

Přípravy takzvaného nejprojednanějšího územního plánu, jak ho s oblibou někteří plánovači prezentovali, totiž postrádaly tu nejzásadnější část – skutečnou participaci občanek*ů a naslouchání jejich potřebám. Frontální přednášky o podobě plánu ani tisíce zamítnutých námitek neznamenají skutečný dialog nebo kvalitní zapojení veřejnosti. V NESEHNUTÍ věříme, že Kancelář architekta města nyní získaný čas využije k opravdové spolupráci s obyvateli a obyvatelkami Brna.

Náměstek Hladík si dle svých slov přeje město, ve kterém budou moci žít i naše děti, vnoučata a další generace. Městský architekt Sedláček se zase kasal slovy o městu krátkých vzdáleností, městu s kvalitní přírodní a městskou krajinou či městu odolném vůči různorodým změnám. Zůstává pro nás otázkou, proč se tyto ideje do podoby ÚP nepromítly. Naše návrhy opatření směřujících k podobným cílům KAM jako zpracovatelka plánu ignorovala, a třináct ze čtrnácti námitek NESEHNUTÍ, pod které se podepsalo přes 3 000 lidí, zůstalo nevyslyšeno.

Chceme znovu, jako to soustavně děláme už od roku 2020, apelovat na KAM, aby v návrhu plánu zohlednila opatření na zmírňování změn klimatu a přizpůsobení se jim. Ta jsou totiž v současnosti naprosto neúměrná velikosti krize, kterou zažíváme teď a tady.

V NESEHNUTÍ usilujeme o město, které bude myslet na lidi i na klima. Současný návrh plánu ale nedělá ani jedno.

Kontakty:

Marek Hadrbolec, koordinátor mediální komunikace NESEHNUTÍ
marekh@nesehnuti.cz

Denisa Morongová, Občanské oko, NESEHNUTÍ
denisa.morongova@nesehnuti.cz