Skip to main content

Dnes poprvé se na Zelném trhu jablka nebudou jen prodávat, ale budou vyjadřovat názory na rasismus. Jedná se o happening brněnských organizací zabývajících se lidskými právy. Oslaví tak Evropský dne akcí proti rasismu. Kdokoli může přijít a  říci rasismu NE prostřednictvím jablka, na které umístí svůj vzkaz. Lidé tak zareagují na zvýšené radikální nálady ve společnosti zaměřené především proti menšinám a cizincům v České republice.

Dnes od 12hodin na Zelném trhu v prostoru sloupu Nejsvětější trojice poblíž divadla Husa na provázku budou jablka vyjadřovat názory kolemjdoucích na rasismus. Organizátory jsou brněnské neziskové organizace NESEHNUTÍ, Amnesty Internaional a organizace z akademického prostředí  Katedra sociální pedagogiky Pdf MU – Kabinet multikulturní výchovy a Centrum občanského vzdělávání MU, partnerem je Muzeum romské kultury. „Chceme , aby lidé vyjádřili svůj názor na rasismus. Návštěvníci a návštěvnice napíšou na papírek svůj vzkaz a připíchnou ho na jablko. Jiný vzkaz s jablkem si odnesou, tím pádem si navzájem vymění své názory“, popisuje průběh akce jedna z organizátorek Martina Vodičková. Happening má za cíl připomenout, že i tyto názory mají ve společnosti místo. Během tří hodin se na informačním stánku v roli trhovce či trhovkyně vystřídají lidé různého vyznání, národnosti a barvy pleti, budou nabízet  jablka s poselstvím, ale i jiné pochutiny z různých koutů světa. Vystoupí i improvizační herecká skupina DZEM Theatre.

Organizátoři a organizátorky upozorňují touto akcí také na riziko, neúnosnost a nebezpečnost mediálního rozdělování lidí na přizpůsobivé a nepřizpůsobivé. „Posledních pět let pozoruji rostoucí rasismus v České republice. A nejedná se bohužel jen o latentní, skrytý rasismus v nás, ale jsme již svědky i přímého násilí s rasistickým podtextem. Občanský sektor má v těchto chvílích bít na poplach a otevírat diskusi napříč společností, jinak hrozí vážné riziko, že tyto nálady využijí různé radikální skupiny, které brilantně ovládají politickou manipulaci s lidmi“, komentuje pozadí celé akce Petr Čáp z Centra občanského vzdělávání.

Tato akce navazuje na předchozí aktivity organizátorů. Mimo jiné již vzniklo video, které upozorňuje na neustálé zjednodušování složitých společenských otázek a na skutečnost, že ne všichni lidé označovaní jako “nepřizpůsobiví” jsou za svůj sociální statut a svou životní situaci plně odpovědní.

http://www.facebook.com/prizpusobsehttp://www.youtube.com/watch?v=-qrTjcldavw&feature=youtu.be

Více informací:

Radka Vejrychová, 774 664 495, radka@nesehnuti.cz
Martina Vodičková, 603 142 072, multikultiporadenstvi@seznam.cz
Petr Čáp, 728 612 165, cap@obcanskevzdelavani.cz