Skip to main content

Je podle vás Brno přívětivé k chodcům a chodkyním? A co k lidem na kolech, dětem nebo seniorkám*ům? A myslí se při rekonstrukcích ulic také na klimatickou změnu, nebo se jenom rýsují parkovací místa?

Odpovědi nejen na tyto otázky nabídne komentovaná procházka centrem Brna, kterou NESEHNUTÍ pořádá v rámci celorepublikové akce Týden pro klima. Vycházíme v úterý 13. září v 17:00
od brněnského hlavního nádraží.

Přidejte se k nám a podívejte se na Brno jinýma očima. Spolu s odbornicemi z řad NESEHNUTÍ, které
se ujmou role průvodkyň, objevíte zkratky a překážky, které centrum města ukrývá. Na příkladu svých nej(ne)oblíbenějších míst vám také představíme konkrétní kroky, které by zlepšily klima v centru Brna, a v neposlední řadě zpříjemnily život jeho obyvatelkám*ům, a mimolidským bytostem, které v něm žijí. 

Konkrétně se zastavíme například nad rozdíly mezi prostory u hlavního nádraží a na Joštově ulici.
Na Hybešově ulici si ukážeme živé, ale z pohledu veřejného prostoru a klimatu velmi nepřátelské místo,
a na Husově ulici si řekneme něco k hluku z dopravy. Chybět nebudou ani pozitivní příklady, třeba v podobě užitečných zkratek v centru města.

Aktuální informace najdete na facebookové události. Registrace předem není nutná.

Těšíme se na vás!