Skip to main content

Brněnská radnice zveřejnila návrh dokumentu Plán udržitelné městské mobility. Město dokument potřebuje, aby mohlo čerpat finance ze Strukturálních fondů EU na dopravní stavby. NESEHNUTÍ spolu s dalšími experty a expertkami i místními spolky dnes spouští kampaň Brno pro lidi, která má nalákat veřejnost k podávání námětů na zlepšení brněnské dopravy.

Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument, který má zlepšit život ve městě. Zaměřuje se na oblast mobility, tedy pohyb pěšky, na kole, v prostředcích veřejné dopravy nebo automobilem i na přepravu zboží. Brněnská radnice zveřejnila poslední fázi přípravy tohoto dokumentu na stránkách mobilitabrno.cz a vyzvala veřejnost k podávání námětů a připomínek do 30. dubna 2017.

Neziskové organizace NESEHNUTÍ, Brno na kole, iniciativa Dejchej!Brno, ale i jednotliví experti a expertky přípravu Plánu aktivně sledovali a své připomínky umístili na web brnoprolidi.cz. „Naše připomínky mohou lidé využít a prostřednictvím aplikace rovnou odeslat na odbor dopravy,” říká jeden z externích odborníků Radim Cenek z Koalice nádraží v centru. „Požadujeme například zachování nádraží v centru, pravidelnou výsadbu stromů zejména do veřejných prostranství nebo vstřícné podmínky pro parkování sdílených vozidel carsharingu,” uzavírá Radim Cenek.

„Hlavním důvodem, proč jsme kampaň Brno pro lidi spustili, je snaha zapojit do finální diskuse co nejvíce lidí, neboť forma a fungování dopravy má dopad na všechny obyvatele a obyvatelky města. Vítáme i zkušenosti, která lidé zažili v jiných městech,” vysvětluje důvody kampaně Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.

„Bezpečná a kvalitní infrastruktura je to nejdůležitější, co může Brno pro své obyvatele a obyvatelky udělat. Jenom pak budou mít lidi možnost si bez obav vybrat, jak se do práce nebo školy dopraví,” objasňuje Jakub Kriš z Brno na kole, proč se do připomínkovacího procesu zapojili, a pokračuje: „Plán by měl obsahovat popis současného stavu dopravy s přesnými a detailními indikátory, aby měla veřejnost možnost sledovat, zda a jak dochází k naplňování stanovených cílů.”

„Kampaň jsme postavili na třech prioritách – chceme město, kde se dá dobře dýchat, bezpečně jezdit na kole a město hezké, příjemné pro pobyt hlavně pro pěší. Z našeho pohledu jsou to dnes nejproblematičtější oblasti spojené s dopravou v Brně,” představuje kampaň Hana Chalupská a dodává: „kromě aplikace máme nachystané letáky, akce pro veřejnost i videoklip. Očekáváme, že aplikaci využije nejméně tisíc lidí.”

Brněnský Plán udržitelné městské mobility je možné připomínkovat do 30. dubna 2017, usnadnit to má aplikace brnoprolidi.cz.

Kontakty:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ, hana@nesehnuti.cz
Jakub Kriš, Brno na kole, jakubkris@gmail.com

Další informace o kampani:
Občanské noviny – Nesehnuté Brno (2. 4. 2017)