Skip to main content

Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ nadále trvá na svém stanovisku, že stavba rychlostní komunikace R43 v trase protínající rekreační oblast Brněnské přehrady nepomůže vyřešit svízelnou dopravní situaci v některých částech města Brna. Tyto dopravní potíže jsou totiž z drtivé většiny způsobeny vnitroměstskou dopravou, kterou na R43 převést nelze. Naopak v městských částech Bystrc a Kníničky, rekreační oblasti Brněnské přehrady či obci Jinačovice, kudy má zamýšlená trasa R43 vést, by tato stavba vyvolala několikanásobné zvýšení dopravního zatížení.

Názor prezentovaný primátorem Duchoněm na dnešní tiskové konferenci považujeme za podivně nekonzistentní. Na jednu stranu primátor uvedl, že potřebnost R43 je odůvodněna odlehčením městu od tranzitní dopravy ve směru sever-jih, na druhou stranu však obavy bystrckých občanů z nárůstu dopravního zatížení odmítl s poukazem na to, že funkcí R43 je přivádět zdrojovou dopravu do Brna a tranzit zde nebude hrát významnou roli. NESEHNUTÍ Brno souhlasí s tím, že Brno je především významným zdrojem a cílem dopravy, a tudíž tranzit je zde málo významný. Právě proto považujeme R43 za zbytečnou stavbu, která má navíc potenciál významně a nevratně ohrozit rekreační funkci Brněnské přehrady a jejího okolí. Jestliže primátor Duchoň dnes odhadl počet aut projíždějících po stávající Staré dálnici v Bystrci na 5 000 denně, musíme připomenout, že dopravní modely odhadují po otevření R43 dopravní zatížení na zhruba 20 000 aut denně.

Za velmi nebezpečnou považuje NESEHNUTÍ Brno též snahu starostů městských částí Jundrov, Komín, ®abovřesky a Královo pole o vyvíjení tlaku na urychlení procesu výstavby R43. Vytváří se tím totiž prostor k opomíjení a nedostatečnému zvažování názorů občanů v přípravných řízeních (proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí, územní řízení a stavební řízení). Tyto snahy jsou zvláště nepřijatelné proto, že petici proti výstavbě R43 podepsalo již 28 000 lidí, což je nejvíce ze všech petic s dopravní tématikou v České republice. NESEHNUTÍ Brno se v rámci nadcházejícího řízení o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (proces EIA) bude zasazovat o to, aby veškeré připomínky a návrhy občanů byly dostatečně zváženy a posouzeny.