Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, občanské koalice Nádraží v centru a aliance Občané pro nádraží v centru (www.nadrazivcentru.cz) ze dne 28. února 2018

V úterý 27. února 2018 se na mimořádném jednání zastupitelstva Statutárního města Brna odhlasovalo, že se doporučuje realizovat odsun nádraží ve variantě Ac s podmínkou souběžné výstavby podzemního diametru z veřejných peněz státu. Současně Brno akceptuje i variantu B1b s nádražím v centru pod Petrovem. Podle občanských iniciativ je tak nádraží v centru stále ve hře pro rozhodování vlády, neboť podzemní diametr je zatím nepřipravená a drahá stavba.

„Občanské iniciativy s desítkami nezávislých odborníků a odbornic svou snahu za prosazení nádraží v centru Brna nyní přesouvají na úroveň vlády. Studie proveditelnosti prokázala, že varianta pod Petrovem je technicky realizovatelná a dopravně i ekonomicky pro Brno a stát výhodnější. Současně má vysokou podporu veřejnosti,“ připomíná Miroslav Patrik z aliance Občané pro nádraží v centru. Podle něj rozhodnutí zastupitelstva zvyšuje šanci na to, aby vláda podpořila nádraží v centru.

„Během dvouměsíční kampaně jsme aktivizovali veřejnost, ta od nás dostala informační letáky a plakáty nebo mohla primátorovi Brna poslat pohlednici. Prostřednictvím jednoduchého formuláře mohl každý z našich stránek www.nadrazivcentru.cz odeslat výzvu všem zastupitelům a zastupitelkám Brna, aby hlasovali pro nádraží v centru,“ shrnuje aktivity pro nádraží v centru Hana Chalupská z NESEHNUTÍ. Internetový formulář podle ní využilo více než 400 lidí a primátor dostával pohlednice nejen z Brna, ale také z okolí Poličky, z Uherského Brodu či z Ostopovic.

Občanské iniciativy a nezávislí odborníci a odbornice prosazují modernizaci železničního uzlu Brno s nádražím v centru od roku 2000. Intenzivně pak od roku 2004, kdy v říjnu proběhlo první místní referendum. Během referenda v roce 2004 se vyjádřilo pro nádraží v centru víc jak 80 % hlasujících (67,4 tisíc lidí), a v říjnu 2016 59,2 tisíc lidí.

Při jednání zastupitelstva 27. února vystoupilo se svými argumenty na podporu nádraží v centru 24 osob a na podporu odsunu nádraží 9 osob. Těsně před jednáním zastupitelstva apelovaly na radnici dvě odborné platformy – skupina 18 architektů a architektek kolem architekta Jana Sapáka a skupina 29 mladých brněnských architektů a architektek z okruhu Galerie Architektury Brno.

Kontakt:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ Brno, hana@nesehnuti.cz
Miroslav Patrik, aliance Občané pro nádraží v centru, miroslav.patrik@ecn.cz

Odkazy:
Aliance „Občané pro nádraží v centru“: www.nadrazivcentru.cz
FB stránka aliance „Občané pro nádraží v centru“: facebook.com/NadraziBrno
Argumentace odborné platformy kolem občanské koalice Nádraží v centru (pdf)