Skip to main content

Již potřetí budou Brňanům v ulicích města rozdávat zástupci brněnských neziskových organizací nálepky s obrázkem oranžové stužky. Každý se tak bude moci symbolicky připojit k odmítnutí rasové diskriminace v ČR. Informační kampaň Oranžová stužka tak celkem v devíti městech ČR odstartuje sérii akcí, které se pod patronací OSN uskuteční po celé Evropě u příležitosti Evropského týdne proti rasismu. Součástí brněnské akce bude i podepisování petice na podporu žen v Dárfúru.

V pondělí 17. března 2008 budou v devíti městech České republiky dobrovolníci z neziskových organizací a škol rozdávat lidem informační letáky spolu s nálepkami se symbolem oranžové stužky, která má představovat odmítnutí všech forem rasové diskriminace. V centru Brna se tak budou moci lidé potkat se zástupci brněnských organizací NESEHNUTÍ, IQ Roma servis a Liga lidských práv. Na Náměstí Svobody bude od 10:00 do 17:00 připraven infostánek s informacemi o kampani a o zúčastněných organizacích, kde budou moci lidé také podepsat petici na podporu žen v Dárfúru, které jsou ohroženy sexuálním násilím.

Základní myšlenkou informační kampaně Oranžová stužka je oživit veřejnou debatu o odstranění rasismu a poskytnout informace o všech formách rasové diskriminace. Podle odborníků patří v ČR mezi skupiny nejvíce ohrožené rasovou diskriminací Romové, ale patří sem také cizinci a uprchlíci, kteří u nás hledají nový domov. „Počty žadatelů a azyl i dalších cizinců v ČR nejsou přitom zanedbatelné a postoje české veřejnosti nejvýrazněji dopadají na nejslabší členy, jako jsou ženy a děti. Ti snavíc v současnosti představují více než polovinu všech migrantů,“ upozorňuje Lenka Šafránková Pavlíčková z občanského sdružení NESEHNUTÍ. „Podle výzkumů by bylo např. 68 % lidí proti vzniku uprchlického tábora v blízkosti jejich bydliště a 56 % českých občanů by nechtělo, kdyby se někdo z uprchlíků sňatkem stal členem jejich rodiny.Na skutečnost, že se za těmito názory mohou skrývat předsudky, neznalost a strach ukazuje přitom skutečnost, že tyto věci by více vadily občanům, kteří žádného uprchlíka osobně neznají,“ dodává.

U nás se lze s rasovou diskriminací nejvíce setkat v oblasti zaměstnání, bydlení, přístupu ke vzdělání a v případech rasově motivovaného násilí a kriminality. Situace se bohužel v posledních letech nezlepšuje.

Kampaň Oranžová stužka organizuje Multikulturní centrum Praha a podílí se na ní koalice neziskových organizací z celé ČR. Záštitu na Oranžovou stužkou převzala herečka a bývalá poslankyně Táňa Fischerová a Informační centrum OSN v Praze.

V rámci Evropského týdne proti rasismu připravuje na čtvrtek 20. března 2008 NESEHNUTÍ také den plný her, sportovních a tvořivých aktivit v SVČ Lužánky – Lány, kterého se kromě českých dětí zúčastní také děti z různých zemí z pobytového střediska pro žadatele o azyl v Zastávce. Spolupracovníci NESEHNUTÍ navíc uspořádali dvě přednášky pro střední školy na téma Diskriminace v moderní společnosti.

O zúčastněných organizacích:
NESEHNUTÍ Brno

Nezávislé sociálně ekologické hnutí (NESEHNUTÍ) vzniklo na podzim 1997 v Brně s cílem aktivně napomoci řešení problémů v oblasti ochrany lidských práv, životního prostředí a práv zvířat. Součástí aktivit NESEHNUTÍ je také kampaň Bezpečí pro uprchlíky. Cílem kampaně je zlepšit situaci uprchlíků a uprchlic v České republice, a to jak z pohledu jejich pobytu v uprchlických zařízeních, tak z hlediska jejich obrazu u české veřejnosti.

Více o NESEHNUTÍ na www.nesehnuti.cz, o kampani na www.uprchlik.ecn.cz
IQ Roma servis

Ve své činnosti se IQ Roma servis zaměřuje na mapování a analýzu potřeb a zdrojů místních sociálně vyloučených romských komunit a na vytváření podmínek a příležitostí k podpoře a zvyšování občanských, sociálních, ekonomických, vzdělávacích a pracovních příležitostí a úspěchů romských a analogicky potřebných jednotlivců a rodin. Posláním organizace je být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti.

www.iqrs.cz
Liga lidských práv

Liga lidských práv je česká nevládní organizace, která se zaměřuje na ochranu lidských práv v rozsahu, v kterém tato práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy. Liga prosazuje lidská práva pro zvýšení kvality a důstojnosti života, a to za pomoci výzkumu, vzdělávání, vedení strategických právních případů a předkládání argumentů a řešení. Vizí Ligy lidských práv je taková společnost, kde jsou v běžném životě dodržována lidská práva a v případě jejich porušení se jednotlivec může účinně bránit.

www.llp.cz
O petici na podporu dárfúrských žen ohrožených sexuálním násilím:

„Neodvažujeme chodit příliš daleko. Pokud jste muž, tak vás zbijí, pokud žena, tak vás znásilní.““ (Muž z uprchlického tábora, 2007).

Nejméně 2,3 milionu lidí bylo přesídleno v důsledku dárfúrského konfliktu. Většina z nich, nucena opustit své domovy a společenství, nyní žije ve více než 65 uprchlických táborech po celém Dárfúru.

Arabská milice používá znásilňování jako ponižování a trestání napadených komunit. Některé znásilněné ženy či dívky unášejí do svých vojenských táborů a nadále je tam sexuálně zneužívají. V uprchlických táborech žije více žen než mužů a hrozba znásilnění žen, které tábor opouští při sbírání surovin (hlavně dřeva), nadále přetrvává.

Více informací např. na stránkách Amnesty International: http://www.amnesty-brno.estranky.cz/stranka/sudan_-darfurske-zeny-ohrozuje-sexualni-nasili“
„Více informací poskytne:
Lenka Šafránková Pavlíčková, NESEHNUTÍ Brno (informace k pouliční akci a petici)
tel. 777 089 279, lpavlickova@gmail.com
– na nám. Svobody od 10:00 hod.

Radim Ošmera, NESEHNUTÍ Brno (informace k přednáškám, petici a akci pro děti)
tel. 731 722 438, oradim@seznam.cz
– na nám. Svobody od 15:30 hod.
Ivana Parčiová, IQ Roma servis
tel.: 774 434 411, ivona.parciova@iqrs.cz
– na nám, Svobody od 10:00 do 14:00 hod.
Jeden ze zástupců/zástupkyní organizací budou přes den k dosažení na infostánku, v čase od 12:00 do 13:00 hod. budou na infostánku zástupkyně IQ Roma servis i NESEHNUTÍ připraveny zodpovědět případné dotazy novinářů.