Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, aliance Občané pro nádraží v centru a občanské koalice Nádraží v centru ze dne 7. února 2018
Zastupitelstvo městské části Brna-střed má 14. února 2018 hlasovat o modernizaci železničního uzlu Brno ve variantě Řeka na základě usnesení Rady MČ. To by znamenalo odsun nádraží o kilometr na jih. Brněnské občanské iniciativy upozorňují, že tento postup jde proti zájmu veřejnosti. Pro Brno i pro cestující je totiž z ekonomického a dopravního hlediska výrazně výhodnější modernizovat nádraží v centru ve variantě Petrov.
„Postoj radních na Brně-střed je pro nás zcela nepochopitelný, neboť mají přece hájit své obyvatele a obyvatelky. Pro odsun nádraží je navíc nutný výkup a bourání mnoha činžovních domů kolem ulice Příční, kde má kvůli odsunu nádraží vzniknout nová silnice, tzv. Nová městská třída. Varianta Petrov takové zásahy nevyžaduje,“ upozorňuje Radek Kubala z aliance Občané pro nádraží v centru.
Hlavním argumentem zastánců a zastánkyň nádraží ve variantě Řeka je rychlost stavby. Stavět by se mělo dříve, tedy již v roce 2020, s dokončením prací asi v roce 2027. Stavebním firmám se podle nich „na zelené louce“ Jižního centra také bude stavět jednodušeji a snáze se podaří sehnat peníze. To však podle občanských iniciativ není ve veřejném zájmu.
„Tato hlediska hájí především zájmy projekční a stavební lobby s vazbou na politické představitele. Ta chce rychle začít stavět zastaralý projekt. Přitom slibované termíny nejsou téměř nikdy splněny a peníze na kvalitní projekty se dají sehnat vždy,“ upozorňuje Miroslav Patrik z aliance Občané pro nádraží v centru.
„Varianta Řeka je riskantním až hazardním projektem, který nenávratně ovlivní život města i regionu. Jeho důsledky nelze seriózně předpovídat. Radikálně zasáhne městkou dopravu. Nejistý je i způsob odvezení cestujících z nádraží do celého města. Opouští zažité vazby ve městě. Způsobí zmrtvění historického jádra. Zpochybní účelnost vysokorychlostní tratě. Jednorázové financování a realizace tak složitého a nákladného projektu jsou nejisté,“ uvádí hlavní rizika odsunu nádraží Václav Čermák z občanské koalice Nádraží v centru. Ta v roce 2009 předložila námět na modernizaci nádraží v centru ve variantě Petrov, která je součástí studie proveditelnosti z října 2017.
Vzhledem k nedostatečným a zavádějícím informacím o nové podobě nádraží připravují občanské iniciativy informační letáky pro veřejnost i politiky a političky, dále happeningy a besedy. Do těchto aktivit zapojí nezávislé odbornice a odborníky, zejména architekty a architekty, urbanisty a urbanistky, kteří dlouhodobě podporují nádraží v centru.
„Cílem akcí je veřejnosti zdůraznit mnohé negativní dopady odsunu nádraží z centra města, zejména na život a pohyb lidí v Brně, a také rozkrýt řadu mýtů a falešných zpráv. Z našeho pohledu brněnská radnice i vedení Brna-střed zcela selhávají, pokud s občany nevedou férový dialog o výhodách a nevýhodách a také o rizicích obou variant,“ upřesňuje Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.
Akce s názvem „ANO, ODSun nádraží pohřbí náš Štatl!“ proběhnou 15. a 22. února 2018. Smuteční průvod projde z náměstí Svobody a skončí na nádraží. Během průvodu bude obyvatelstvo informováno o možnosti podělit se o svůj názor se zastupitelstvem Brna, odborníci a odbornice odpoví na otázky veřejnosti. Další akcí bude panelová diskuze s odborníky a odbornicemi 20. února v 18 hodin v budově Věřejného ochránce práv.
Kontakty:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ Brno, hana@nesehnuti.cz
Radek Kubala, aliance Občané pro nádraží v centru, radek.kubala@hnutiduha.cz
Miroslav Patrik,  aliance Občané pro nádraží v centru, miroslav.patrik@ecn.cz
 
Odkazy:
Čtyři aktuální dopravní a ekonomické posudky ve prospěch nádraží v centru (10.01.2018)
Stanoviska nezávislých odborníků ve prospěch nádraží v centru (2004, 2007, 2012, 2015)
<a href="http:///www.nadrazivcentru.cz" target="_blank"Aliance „Občané pro nádraží v centru“
FB stránka aliance „Občané pro nádraží v centru“
Komu patří Jižní centrum
 
Příloha tiskové zprávy ze dne 7. února 2018:
Hlavní výhody nádraží v centru ve variantě Petrov:

1)    Výrazně kratší cestovní doby nejen pro cestující vlakem a MHD v Brně, ale i pro samotné obyvatele Brna, kteří vlak nevyužívají, neboť jim stačí MHD nebo chůze po městě
2)    Až 3x nižší provozní náklady na veřejnou dopravu pro Brno, než má odsun
3)    Až 3x nižší investiční náklady pro Brno (o 1,6 mld. Kč), než má odsun
4)    Zlepšuje dopravu v Brně ve srovnání s dneškem a navíc je varianta Petrov ekonomicky přínosnější, než odsun: za srovnatelné počáteční investice více peněz v budoucnosti
5)    Nezhoršuje pohyb po městě těm, kteří ani nádraží nepotřebují, což odsun ano
6)    Centrum je dostupné pěšky v řádu minut: celé historické centrum do 15ti minut a stejně tak budoucí město v Jižním centru
7)    Při výstavbě vysokorychlostních tratí pod městem jsou výrazně nižší územní dopady a výrazně kratší jízdní časy, než má odsun
8)    Více než 80 % účastníků dvou referend v Brně a nadpoloviční většina ve výzkumech veřejného mínění chce mít nádraží v centru
9)    Nádraží v centru ve variantě Petrov může fungovat, aniž bude nutné před tím investovat velké částky do dalších staveb, jako je zapuštění ulice Opuštěné a zbourání části města u Koliště pro Novou městskou třídu
10) Umožní výstavbu nádraží v centru a jižního centra po funkčně ucelených částech, které bude možné stavět podle potřeby a finančních možností – ve variantě Petrov dokonce s více byty (o 15 %), než ve variantě Řeka
Aktivní občané a občanky z Brna vyvolali dvě místní referenda, která se obyvatelstva ptala, zda má dojít k modernizaci železniční stanice Brno-hlavní nádraží podél ulice Nádražní. V říjnu 2004 se referenda účastnilo asi 25 % voličů, z nichž kolem 86 % (67,4 tisíc lidí) hlasovalo pro nádraží v centru, a v říjnu 2016 asi 24 % voličů, z nichž pro nádraží v centru hlasovalo kolem 81 % (59,2 tisíc lidí). Pro vybudování nového nádraží v centru města se vyjádřily v lednu 2018 i obce Zaječí, Ostopovice, Babice nad Svitavou, Rajhrad, Nížkovice a Šlapanice.