Skip to main content

Do komunálních voleb zbývá necelý měsíc. NESEHNUTÍ ho chce využít k výzvě směrem k budoucím zastupitelům a zastupitelkám, aby jako jednu ze svých hlavních priorit přijali rozvoj udržitelné mobility. Zahajuje proto kampaň, během které chce k výzvě připojit podpisy dalších občanů a občanek Brna. Ti mohou požadavek lepší dopravy v Brně podpořit podpisem na webu www.brnotoc.cz.
Extrémní vedra a sucha tohoto léta potvrzují, že klimatické změny mají reálný dopad na naše zdraví. Jedním ze způsobů, jak ve městě vytvořit lepší podmínky pro zmírňování dopadů těchto změn, je upřednostnit zelené plochy před parkovišti a rozvíjet udržitelné způsoby mobility, zejména cyklistickou a pěší dopravu, které výrazně šetří energii a zlepšují zdraví obyvatelstva.
Události posledních týdnů, mezi nimi i těžké zranění cyklisty přímo v centru Brna, navíc ukazují, že bezpečná infrastruktura pro lidi na kolech je nedostatečná. Pohyb po městě se pro cyklisty a cyklistky stává nebezpečným a riskantním.
Město Brno má ambiciózní vizi toho, jak má doprava ve městě do roku 2050 vypadat. V Plánu udržitelné městské mobility (PUMM) počítá se zvyšováním podílu pěší a cyklistické dopravy na 24 % ze stávajících 8 %. Tohoto závazku však město nedocílí bez toho, aby vhodně nastavilo investice do udržitelné dopravní infrastruktury.
Zanedbatelné množství bezpečné cykloinfrastruktury i minimální rozpočet pro rozvoj cyklistické a pěší dopravy ukazují, že je Brno zatím pozadu v naplňování vize prostřednictvím konkrétních kroků. My si však myslíme, že je potřeba jednat nyní. Jedině tak můžeme v budoucnu žít ve městě, které dokáže tlumit dopady klimatických změn a které nabízí svému obyvatelstvu bezpečnou infrastrukturu pro všechny způsoby přepravy,“ říká Jakub Kriš, koordinátor kampaně.
Kampaň Brnotoč bude probíhat v ulicích do konce září. Lidé si budou moci na kole dopravního štěstí vytočit opatření, která bude možné aplikovat v průběhu jednoho volebního období. Mezi tato opatření patří navýšení rozpočtu na udržitelnou mobilitu, celoměstský systém sdílených kol, odstraňování bariér pro pěší, instalace cyklostojanů nebo zřizování bezpečných koridorů v dobách trvání staveb.
Dnešním happeningem se snažíme hravou formou ukázat, že dobré nápady na rozvoj pěší a cyklistické dopravy existují. Díky nim můžeme vytvořit město, které bude sloužit pro všechny a v němž bude pohyb příjemný a zábavný,“ doplňuje Barbora Bakošová z NESEHNUTÍ.
Kontakt:
Jakub Kriš, koordinátor kampaně, jakubkris@gmail.com
Barbora Bakošová, NESEHNUTÍ, barbora.bakosova@nesehnuti.cz
Hana Zoor Svačinková, PR NESEHNUTÍ, hana.svacinkova@nesehnuti.cz
Fotografie: