Skip to main content

Pod tlakem veřejnosti radnice stáhla z projednávání plán dopravních projektů na rok 2020

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 18. září 2019

Rada města Brna dnes na svém jednání stáhla schvalování dopravních opatření na rok 2020. Podle odborné i široké veřejnosti není radnice dostatečně progresivní. Více než dvě stovky lidí během posledního týdne apelovalo na Radu ve prospěch doplnění opatření, která reflektují cíle snižování emisí, zlepšování kvality životního prostředí a bezpečnosti pohybu po městě.

Brněnská radnice minulý týden veřejně projednávala Akční plán udržitelné městské mobility pro rok 2020. Realizace projektů v něm obsažených by měly vést k naplnění cílů nadřazeného dokumentu – Plánu udržitelné městské mobility (PUMM). NESEHNUTÍ zapojilo do přípravy Plánu udržitelné městské mobility desítku expertů*tek a stovky lidí z řad široké veřejnosti. „Byli jsme velmi překvapeni informací, že radnice bez větší propagace a diskuse projednává a následně schvaluje balík projektů, které podle nás nesměřují k naplnění cílů udržitelného pohybu lidí po městě,“ popisuje aktuální situaci spolupracovnice NESEHNUTÍ Hana Chalupská a pokračuje: „Prostřednictvím sociálních sítí a cílené rozesílky jsme přes víkend zmobilizovali více než 200 lidí, kteří poslali apel všem členům*kám Rady, aby daný dokument v předložené podobě neschvalovali.

Na nátlak veřejnosti dnes Rada města Brna stáhla z programu jednání schvalování Akčního plánu, který pouze jmenuje již připravené velké infrastrukturní projekty zaměřené zejména na navyšování kapacit pro silniční dopravu. NESEHNUTÍ spolu s odbornou i širokou veřejností doufá v relevantní dopracování tohoto dokumentu tak, aby opravdu směřoval k vytyčeným cílům a udržel si charakter plánu udržitelné mobility. K tomu je třeba do Akčního plánu na příští rok doplnit projekty podporující čistou a udržitelnou mobilitu, které brněnské dopravě přinesou nezbytné změny založené na koordinovaném řízení, dobrých datech a participaci veřejnosti.

„Návrh Akčního plánu zcela opomíjí měkká opatření, včetně sledování nastavených indikátorů. Chybí v něm dokonce i naprostá většina již navržených opatření, která zpravidla nevyžadují investiční náklady. Mezi ně patří například průzkumy a řešení problematických míst v pěší a cyklistické prostupnosti, bezpečnost docházky do škol, zklidňování dopravy v obytných zónách nebo podpora sdílení vozidel. Rovněž chybí monitoring vyhodnocování dopadů uskutečněných opatření.“ komentuje odborník na dopravu Daniel Szabó.

„Žijeme v době, kdy se progresivní města snaží najít způsoby, jak snížit svůj příspěvek ke změnám klimatu. Je na čase, aby se k nim připojilo i Brno. Jsme rádi za dnešní rozhodnutí Rady. Na pozvání pana náměstka pro dopravu půjdeme v pondělí na jednání s návrhy na doplnění investic podporujících bezpečný pohyb po městě a tvorbu zdravého prostředí pro obyvatele města. Naše vyjednávání bude autentickou akcí veřejnosti v rámci právě probíhajícího Týdne pro klima,“ shrnuje za NESEHNUTÍ Hana Chalupská.

Kontakty:

Hana Chalupská, spolupracovnice NESEHNUTÍ, hana@nesehnuti.cz

Daniel Szabó, odbornik na dopravu,dano.szabo@gmail.com