Skip to main content

NESEHNUTÍ zve veřejnost, aby znovu podpořila opatření na ochranu klimatu

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 8. června 2021

Kampaň UdrŽITELNÉ Brno znovu ožívá. Po zveřejnění neuspokojivého Návrhu územního plánu aktualizovalo NESEHNUTÍ své připomínky k nedostatečné ochraně klimatu ve městě. Organizace zároveň vyzývá Brňany a Brňanky, aby na webu udrzitelnebrno.cz podpořili*y připomínky k novému návrhu, nebo aby vyzvali*y vedení města k zapracování opatření na ochranu klimatu do územního plánu. Čas na to mají do 29. června.

Podle NESEHNUTÍ nedávno zveřejněný návrh připravovaného územního plánu Brna stále dostatečně nereaguje na klimatickou krizi. Z celkem 17 opatření, které NESEHNUTÍ spolu
s odborníky a odbornicemi navrhlo a o kterých několikrát jednalo s prvním náměstkem primátorky Petrem Hladíkem, se v jeho nové verzi objevilo v plném znění jen jedno dílčí opatření. Další podstatné připomínky, které zajišťovaly ochranu zeleně, využití dešťové vody nebo ochranu veřejných prostranství, se do nového návrhu promítly jen okrajově.

Návrh sice obsahuje nové formulace ochrany vnitrobloků nebo zeleně na veřejných prostranstvích
a podporuje parkování v podzemí či v budovách místo na ulici. Opatření jsou ale definována nezávazně a v praxi mohou mít jen malý, nebo dokonce žádný dopad. „Ceníme si snahy naše připomínky alespoň částečně zapracovat. Zároveň ale věříme, že vedení Brna může pro ochranu klimatu udělat mnohem víc. Současný návrh není v tomto směru funkční a nejednoznačné formulace mohou negativně ovlivnit budoucnost konkrétních míst,“ vysvětluje koordinátorka kampaně UdrŽITELNÉ Brno Barbora Kosinová.

NESEHNUTÍ například nově navrhuje upravit koeficient zeleně tak, aby nemohlo dojít k situaci, kdy se zeleň z ulic zcela přesune na střechy či konstrukci domů. Ve svých návrzích také klade důraz na větší ochranu malých ploch zeleně. Důležitý je pro organizaci další rozvoj nedostačující cyklistické infrastruktury nebo ochrana vnitrobloků před zastavěním. „V návrhu sice přibylo několik menších zelených prostranství, většina jich ale stále spadá do jiného typu ploch, čímž ztrácí významnou část své ochrany. Je potřeba, aby vedení města přistupovalo k jeho rozvoji koncepčně a důsledněji. Pokud bude nový územní plán skutečně chránit zeleň a podporovat udržitelnou dopravu, kvalita budoucího života ve městě se výrazně zvedne,” dodává Kosinová.

Veřejnost může podporu návrhům na ochranu klimatu vyjádřit od 8. do 29. června prostřednictvím webu udrzitelnebrno.cz. Na stejné stránce mohou lidé Petru Hladíkovi, Filipu Chvátalovi nebo městskému architektovi Michalu Sedláčkovi poslat výzvu, aby při tvorbě plánu naslouchali veřejnosti a mysleli na prohlubující se klimatickou krizi. „Zapojení Brňanů a Brňanek je pro nás klíčové. Právě na jejich potřeby by totiž měl nový územní plán Brna myslet ze všeho nejvíce,” řekl koordinátor mediálních aktivit NESEHNUTÍ Marek Hadrbolec.

Kampaň UdrŽITELNÉ Brno odstartovala na jaře 2020. Během prvního projednání návrhu se do ní zapojilo přes 2 000 lidí z řad široké i odborné veřejnosti. Kromě NESEHNUTÍ návrh připomínkovala celá řada zástupců a zástupkyň veřejnosti. Velká část z nich není s upraveným návrhem spokojená
a chystá se znovu podávat připomínky a námitky.  


Přílohy:

Kontakty:


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.