Skip to main content

Veřejnost nyní může pomocí webu udrzitelnebrno.cz navrhovat opatření ke zlepšení životního prostředí a ochraně klimatu v Brně

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 28. května 2020

NESEHNUTÍ dnes zahájilo kampaň UdrŽITELNÉ Brno. Nabízí v ní sadu opatření pro nový územní plán města. Ta mají podpořit ochranu zeleně, pěší a cyklistickou dopravu, využití veřejného prostoru, hospodaření s dešťovou vodou a dostupnost malých obchodů. Veřejnost může prostřednictvím webu udrzitelnebrno.cz poslat připomínku k Návrhu územního plánu města Brna nebo vyzvat radní, aby se o tato opatření zasadili.

Zveřejněný návrh nového územního plánu Brna podle NESEHNUTÍ nedostatečně reaguje na klimatickou krizi. Proto k němu ve spolupráci s odborníky a odbornicemi připravilo balíček opatření, která zlepší prostředí pro život v Brně a zároveň umožní městu snížit emise skleníkových plynů. Jedním ze spolupracujících odborníků je urbanista Petr Klápště, který říká: „Návrh územního plánu je v řadě věcí v českém prostředí pokrokový, ale vzhledem k závažnosti stavu klimatu potřebujeme jít ještě dál. Nejdůležitější je jednoznačněji podpořit modrozelenou infrastrukturu, která pomáhá zvlhčit a zchladit město v létě – zelené plochy, stromy a také ozeleněné střechy.“ Další odborník, oponent Karel Havliš dodává: „V tezích územního plánu nejsou nijak zohledněny globální problémy planety – klimatické změny, nedostatek vody či sucho.“

„Územní plán by měl mnohem více chránit stávající zeleň, zároveň přicházíme s možnostmi, jak při nové výstavbě výrazně podpořit instalace zelených střech, zelených fasád nebo výsadbu stromů. Navrhli jsme i principy, které by motivovaly k přírodě blízkému hospodaření s dešťovou vodou na veřejných prostranstvích v rozvojových územích,“ vypočítává konkrétní návrhy kampaně UdrŽITELNÉ Brno Anika Chalupská z NESEHNUTÍ.

„Územní plán by měl podpořit rozvoj rozmanitější sítě malých obchodů, které budou lidem dobře dostupné a nebude do nich nutné jezdit autem. Dále je nezbytné urychlit výstavbu kvalitních cyklostezek, tak, aby spojovaly jednotlivé městské části a bylo možné je pro každodenní dopravu po městě využívat,“ dodává Barbora Kosinová z NESEHNUTÍ.

Další návrhy směřují ke kvalitě venkovního prostředí a ochlazování města v době sucha a letních veder. Ode dneška může kdokoli až do konce června podat úřadu pomocí stránek udrzitelnebrno.cz připomínku a také zaslat členům Rady města zodpovědným za územní plánování a životní prostředí výzvu, aby se o zapracování uvedených opatření do územního plánu zasadili. „V následujících týdnech  bude možné prostřednictvím stránek podpořit další neméně důležité návrhy brněnských občanských iniciativ, například těch, které usilují o ochranu zahrádek,“ doplňuje Chalupská.

Příloha: Pět opatření pro UdrŽITELNÉ Brno

Kontakty:

Mgr. Barbora Kosinová, NESEHNUTÍ, koordinátorka kampaně, barbora.kosinova@nesehnuti.cz, 606 193 707

Mgr. et Mgr. Anika Chalupská, NESEHNUTÍ, koordinátorka podpory iniciativ, hana@nesehnuti.cz, 731 181 990

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., urbanista, spoluautor opatření, petr.klapste@naturesystems.cz, 775 614 342

doc. Ing. arch. Karel Havliš, VŠ pedagog a architekt, oponent, havlis@fa.vutbr.cz

„Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica“