Skip to main content

Česká koalice Social Watch dnes zveřejnila monitorovací národní zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen. Ani letošní závěry nejsou povzbudivé. Ekonomika stagnuje pod tlakem kroků vlády, která nakonec po několika korupčních skandálech padla. Situace většiny obyvatel se zhoršuje, přitom nejohroženějšími skupinami jsou lidé s nejmenšími příjmy a ženy. Jedním z výsledků jsou protiromské nálady vedoucí až k pokusům o pogromy. Dlouhodobý úpadek státu je provázen rezignací většiny občanů.
Celá zpráva je zdarma ke stažení zde:www.socialwatch.cz/wpcontent/uploads/2013/08/0065_EA_SW_zprava-CR-2013_A5_web.pdf
Letošní zpráva obsahuje 6 kapitol, které se věnují ekonomice, rodinné a sociální politice, postavení romské menšiny, genderové problematice, životnímu prostředí i politické situaci v zemi. Speciální přílohu zprávy tvoří odborné analýzy, které se věnují důchodové reformě a jejím dopadům (Radka Dudová), vývozu zbraní (Peter Tkáč a Milan Štefanec) a tzv. nové vlně dekonverze (Jan Keller).
„Označení dekonverze se používá pro označení situace, kdy se v důsledku prudkých změn ve společnosti začne nedostávat pozic, s nimiž je spojována sociální užitečnost a veřejné uznání. Vzrůstají počty lidí, kteří marně hledají uplatnění. Jako kdyby pro ně ve společnosti nebylo místo. Trh práce tyto lidi buď nepřijímá vůbec, anebo jim nabízí pouze dílčí, časově omezené, neperspektivní pracovní příležitosti“, vysvětluje sociolog Jan Keller. Tento trend potvrzuje i ekonomka Ilona Švihlíková. „Z hlediska zaměstnanosti je nutno poznamenat, že rostly jiné typy úvazků než klasický zaměstnanecký poměr. Roste počet OSVČ a různých dohod na dobu určitou apod. Na trhu práce se tak zvyšuje nejistota. Pracující chudobou je ohrožena jedna pětina pracujících, disproporčně více to jsou ženy“, doplňuje Švihlíková.
V roce 2012 došlo také ke zhoršení situace rodin s dětmi a pečujících žen z nízkopříjmových skupin a skupin pod hranicí chudoby, především z řad Romů, v oblasti bydlení. V České republice neexistuje efektivní a důstojnost zaručující koncepce sociálního bydlení na národní, ani komunální úrovni a chybí také zákon, který by sociální bydlení definoval, včetně podmínek, cílových skupin a standardů.
Závažným problémem jsou pokusy o pogrom, které vznikají tam, kde se i do zcela banálních konfliktů dostanou Romové, nebo to tak alespoň vypadá. Nejznámějším případem roku 2012 bylo údajné napadení patnáctiletého chlapce třemi Romy ve městě Břeclav. Na základě této médii přiživované informace se ve městě pořádaly protiromské demonstrace, které by bez policejních zásahů přerostly v pogrom. Později se ukázalo, že si patnáctiletý hoch napadení vymyslel, zranění si způsobil sám pádem z patra.
„Rok 2012 byl pokračováním nedobré ekonomické a sociální situace v České republice. Bezprecedentně se zvýšila inflace, dosáhla 3,3 %. Největší cenové nárůsty postihly sociálně citlivé kategorie – potraviny, energie, bydlení. Propad domácí spotřeby – 3,5 % nemá v historii české ekonomiky obdoby. Vlivem negativní situace v ekonomice i působením vysoké inflace klesla reálná mzda o 0,6 % “, uzavírá neradostnou bilanci Ilona Švihlíková.
Jiří Silný – obecné dotazy ke zprávě, ekumakad@ekumakad.cz, 737 574 412
Linda Sokačová – gender, rodinná a sociální politika, LSokacova@seznam.cz , 777 615 889
Ilona Švihlíková – ekonomika, ilona.svihlikova@gmail.com, 604950835
Milan Štefanec – vývoz zbraní, milan.stefanec@nesehnuti.cz, 603 855 397