Skip to main content

Česká republika druhá nejhorší v Evropě

V Brně se dnes, 9. dubna od 14:00 uskutečnil happening, který upozornil na problém platové nerovnosti v České republice. Happening, který u příležitosti Dne rovnosti platů (Equal Pay Day) uspořádalo NESEHNUTÍ, proběhl na Náměstí Svobody a u Staré radnice. Na obou místech byl roztažen transparent „-26 %“. To odpovídá rozdílu mezi platy mužů a žen v České republice a toto číslo je současně druhé nejhorší ze všech států EU Číslo bylo namalováno červenou barvou, protože červená se stala symbolem Dne rovnosti platů – v účetnictví tato barva znamená ztrátu. Stejně tak nerovné odměňování znamená ztrátu pro ženy. A to ztrátu nejenom finanční, ale i symbolickou ztrátu rovnosti.

Den rovnosti platů (Equal Pay Day) je celosvětovou akcí, která každý rok upozorňuje na nerovnosti v odměňování mužů a žen. Příjmy mužů a žen se liší ve všech zemích EU. V Česku ženy vydělávají přibližně v průměru o 26,2 %1 méně než muži. V mnoha státech světa se v průběhu roku konají symbolické akce, které se snaží na tento problém upozornit. Druhé úterý v dubnu bylo zvoleno záměrně jako symbolický den. Znamená to, že ženy musí pracovat o více než 3 měsíce v roce déle, aby dosáhly stejného platu jako muži za jeden kalendářní rok.

Podle údajů Evropského statistického úřadu2 dosahuje nerovnost platů mužů a žen v Evropské unii 17 % ve prospěch mužů. Nejhorší je situace v Estonsku, kde ženy berou o 31 % méně než muži. Česká republika se s 26 % zařadila na nezáviděníhodné druhé místo. Naopak nejlepší je situace ve Slovinsku, kde je platová nerovnost pouze 4%.

Další z akcí, které se v České republice uskuteční, je konference 24. dubna v Praze v hotelu Clarion (www.equalpayday.cz), kterou pořádá Business and Professional Women. V tento den se mohou ženy setkat s úspěšnými manažerkami, které se na jeden den stanou jejich mentorkami.

Fotogalerie z akce

Kontakt:
Petra Havlíková, NESEHNUTÍ, koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva, tel.: 732 854 435, petra.havlikova@nesehnuti.cz

Zajímavé odkazy:

Stránky National Committee on Pay Equity. http://www.pay-equity.org/

Mezinárodní stránky akce: http://equal-pay-day.com/

České stránky akcí konaných v Praze: http://www.equalpayday.cz/equal-pay-day-2013/

Informace v češtině o Equal Pay Day: http://www.femag.cz/akce/equal-pay-day-den-rovnosti-platu/

Video k nerovnému odměňování:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0TEGrI5bDLA

Obecné informace:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_pay_gap

1 Podle výsledků nejznámějšího výzkumu Evropského statistického úřadu