Skip to main content

Na sociálních sítích a v řetězových mailech se v posledních dnech znovu šíří nepravdivé informace o tom, jak NESEHNUTÍ naložilo s finančním darem od vedení města Brna, který byl v rámci kampaně Chléb pro Charkov určený na humanitární pomoc strádajícím obyvatelům ukrajinského města.

NESEHNUTÍ v Ukrajině dlouhodobě asistuje při rozvoji tamní občanské společnosti, a v současnosti s velkou podporou veřejnosti také finančně i materiálně pomáhá ukrajinským aktivistkám*ům, nezávislým novinářkám*ům a dalším občansky aktivním lidem, kteří se kvůli invazi ruských vojsk nacházejí hned ve dvojím nebezpečí. Nejen proto cítíme potřebu se proti textu ohradit a znovu doložit jeho nepravdivost.

V tomto hoaxu, jenž se zjevně snaží diskreditovat i současné sbírky pro Ukrajinu, koluje falešné vyúčtování peněžního daru ve výši 300 000,- Kč, poskytnutého NESEHNUTÍ vedením města Brna na potravinovou pomoc do ukrajinského Charkova. Jeho obyvatelé v roce 2015 kvůli tehdejším bojům o území východní Ukrajiny trpěly kritickým nedostatkem základních potravin a materiálních potřeb.

Celý smyšlený text se začal v roce 2015 šířit z webu, který byl registrovaný na tehdy opozičního politika ODS Libora Šťástku. Tento hoax poškozuje od chvíle svého vzniku nejen NESEHNUTÍ a tehdejší vedení města Brna, ale také veškeré organizace, které nejrůznějšími způsoby pomáhaly a pomáhají například obětem ruské agrese v Ukrajině nebo uprchlíkům*icím utíkajícím před hrozbami války. Současná varianta textu falešným vyúčtováním nejen vrhá špatné světlo na práci neziskových organizací, ale také v závěru vyzývá čtenáře, aby nikdy nikomu žádné peníze neposílali.

V konečné fázi má tak tento znovuobjevený hoax nyní největší dopad na samotné oběti válečného konfliktu a uprchlíky*ice, kteří se nacházejí v nepředstavitelně těžké životní situaci, a pomoc nejen NESEHNUTÍ, ale i dalších organizací, má pro ně v současnosti velký význam.

NESEHNUTÍ všechny nepravdivé informace v textu vyvrátilo už v roce 2015, a to například v tomto článku. ZDE je pak k nahlédnutí kompletní podrobné vyúčtování celého daru. Je zřejmé, že skutečné vyúčtování se s tím, které se hoax snaží šířit, naprosto neshoduje.

Dar 300 000 Kč od města Brna byl využit dle schváleného rozpočtu následovně a také byl ke konci roku 2015 transparentně vyúčtován:

Příprava projektu ……………………………………………………………………. 0 Kč

Personální náklady na pracovníky NESEHNUTÍ ……………………………….. 0 Kč

Mediální propagace, webové stránky, sociální sítě …………………………….. 0 Kč

Vystavení celních povolení, poštovné a další …………………………………… 855,16 Kč

Doprava, ubytování, stravné ………………………………………………………. 10 674 Kč

Honorář za koordinaci, překlady, vyřízení povolení (externí pracovník) …….. 14 500 Kč

Nákup potravinové pomoci v Ukrajině ……………………………………………. 273 970,84 Kč

Sečteno ……………………………………………………………………………….. 300 000 Kč

Navíc například náklad na dopravu je vzhledem ke vzdálenosti a faktu, že kamion vezl materiální pomoc v hodnotě několika stovek tisíc korun, zcela minimální. Dopravce si za samotnou dopravu nic neúčtoval, a jde tak skutečně jen o nezbytné náklady.

Pomoc, kterou mohlo NESEHNUTÍ i díky daru od vedení města do Charkova dopravit obsahovala například 21 tun zdravotnických a hygienických potřeb v hodnotě téměř 400 tisíc korun, 7 tun pohanky, luštěnin a obilovin, 200 kg čaje, více než 1000 ks rostlinného oleje, 1005 ks rostlinného másla, 344 zeleninových konzerv, 1700 kg cukru, 2000 kg ovesných vloček a další základní potraviny. Další potraviny byly zakoupeny přímo na místě, právě z peněz darovaných městem.

“Pravdivé vyúčtování jasně ukazuje, jak NESEHNUTÍ s darem naložilo. Věříme, že se nám jméno organizace podaří očistit stejně, jako se to povedlo v roce 2015. Zároveň bychom chtěli poděkovat lidem, kteří nás na šíření falešné zprávy upozornili nebo se nám přímo ozvali s žádostí o vysvětlení a ověření informací,” uvádí mluvčí NESEHNUTÍ Marek Hadrbolec.