Skip to main content

⬇️ English Version follows

Kulinárna je důkazem, že jídlo spojuje. Jednotlivce, národy i kultury. U veganských pokrmů se při ní scházejí místní s příchozími z nejrůznějších koutů světa. Díky NESEHNUTÍ se tak už několik let děje také v Brně. Účasntnice*íci Kulinárny se zatím naposledy setkaly*i u přípravy a ochutnávky rostlinných variant národních pokrmů z Ázerbajdžánu.

Při této příležitosti vzniklo přímo v kuchyni a u jídelního stolu kromě pokrmů také video, které pestrobarevnou atmosféru Kulinárny přibližuje.

„Kulinárna je mezinárodní projekt, který spojuje lidi z různých zemí, různého původu, různého genderu nebo věku, kteří rádi vaří a rádi spolu tráví čas,“ představuje koordinátorka projektu Aleksandra Shalgunova z NESEHNUTÍ.

„Kulinárna zvyšuje povědomí o spoustě věcí – o komunitě, přátelství, kultuře, právech zvířat nebo ochraně životního prostředí. Takže bychom byly rády, aby mohl*a každý*á alespoň jednou zažít takovou zkušenost,“ dodávají šéfkuchařky zatím poslední Kulinárny Aisha a Gulaya, které ostatním účastnicím*íkům představily rostlinné varianty plovu ash qara a pokrmu eceb sandal.

Dveře do kuchyně Kulinárny jsou stále otevřené! K dalšímu společnému vaření se tak může připojit kdokoliv. Pro aktuální informace o chystaných akcích sledujte Kulinárnu na Facebooku nebo Instagramu.

Máte nějaký dotaz? Napište nám na rozmanite@nesehnuti.cz


EN: Footage directly from the kitchen presents a unique project

Kulinárna is proof that food connects. Individuals, nations, and cultures. It brings together locals and visitors from all over the world for vegan meals. Thanks to NESEHNUTÍ, this has also been happening in Brno for several years. The participants of the Kulinárna met for the last time at the preparation and tasting of vegan variants of national dishes from Azerbaijan.

On this occasion, a video was made in the kitchen and at the dining table, which, in addition to the dishes, also presents the colorful atmosphere of the Kulinarna to life.

Kulinárna is an international project that brings together people from different countries, different backgrounds, different genders or ages, who like to cook and spend time together,“ says Aleksandra Shalgunova, the project coordinator from NESEHNUTÍ.

„Culinary raises awareness about a lot of things – about community, friendship, culture, animal rights or environmental protection. So, we would like everyone to be able to have this experience at least once,“ add Aisha and Gulaya, the chefs of the last Kulinarna so far, who introduced the other participants to plant-based versions of plov ash qara and the eceb sandal dish.

The doors to the Kulinárna kitchen are still open! Anyone is welcome to join the next cooking session. For updates on upcoming events, follow the Kulinárna Facebook or Instagram.


Video was made by Andrea Špaková

The event is a part of the long term international project for Cooperation partnership „Community re-awaken: Tools and techniques for resilient and inclusive youth communities“ financially supported by the Erasmus+ Programme from the European Union coordinated by NESEHNUTI, Czech Republic.

CoReA_Logo_1