Skip to main content

Arménie je jako soudek se střelným prachem. Temperamentní země, jejíž historie je plná konfliktů, válek a zvratů. Země, která se postupně otevírá a přiklání k evropským hodnotám, zatímco stále bojuje se zažitými stereotypy.

V Arménii od roku 2012 působí náš program Cesta iniciativy, zaměřující se na podporu a rozvoj tamní občanské společnosti. Pracujeme zejména v odlehlejších horských regionech, kde podporujeme místní organizace v kampaních, které pomáhají znevýhodněným skupinám, propojují mladé aktivní lidi nebo rozvíjí společenský život a participaci.

Naším dlouhodobým cílem je vyhledávat a podporovat kolektivy a jednotlivce, kteří mají chuť měnit své okolí k lepšímu. V přibližně rok a půl dlouhých cyklech spolupracujeme s aktivisty*kami v jejich kampaňovém úsilí – pomáháme s nastavením cílů, plánováním kampaní a v samotné cestě za dosažením společenské změny. V ideálním případě poté práce iniciativ přeroste naše původní kampaňové záměry, dál se rozvíjí a pomáhá budovat silné základy pro občanskou společnost v celé Arménii.

Obnovení přístupu ke vzdělání pro všechny

Kvůli nešťastné změně zákona o všeobecném vzdělávání v roce 2014, jsou dnes arménské děti se zdravotním a mentálním postižením v podstatě vyloučeny ze vzdělávacího systému. Situace se ale konečně mění k lepšímu, a to i díky původně menšímu cíli, který si určila jedna z námi podpořených iniciativ. Cílem, který vzešel ze společného plánování, bylo navrátit do vzdělávacího systému alespoň deset mladých lidí s různými formami postižení. Díky vysokému nasazení iniciativy a nastartování spolupráce se sociálními službami i Ministerstvem školství se cíl podařilo splnit, a dětem upoutaným na invalidní vozík, s autismem nebo poškozením zraku se vrátila ztracená šance na lepší budoucnost.

Snaha o obnovení přístupu ke vzdělání pro handicapované navíc získala podporu z dalších regionů Arménie a brzy přerostla původní záměry podpořeného kolektivu. Na základě prvotní snahy o malou regionální změnu byla uspořádána velká konference na téma vzdělávání dětí s postižením a vznikly také potřebné vzdělávací materiály pro pedagožky*gy. Kampaň aktuálně pokračuje dál a usiluje o celostátní systémovou změnu, která může pozitivně ovlivnit život tisíců handicapovaných mladých lidí.

Prostor pro mladé lidi (nejen) z horských regionů

Na celostátní úroveň se rozrostlo už více nápadů, které jsme v Arméni podpořily*i. V horském regionu okolo města Akhtala dlouhodobě scházelo jakékoliv vyžití pro mladé lidi nebo koncepční politika pro práci s mládeží. Proto náš arménský partner a lídr, kterého dlouhodobě podporujeme v práci na severu Arménie, Oleg Dulgaryan přišel se skupinou místních s iniciativou, která si vzala za cíl vznik komunitního centra pro mládež. Příslib na vznik centra získala iniciativa díky naší podpoře i velkému nasazení tamních mladých lidí už v polovině původně stanoveného termínu.

Centrum se brzy otevřelo a skupina se rozhodla pokračovat ve své snaze na rozvoj aktivit a politiky pro mladé lidi – díky pozitivním ohlasům se do snahy zapojily další organizace a vzniklo hnutí usilující nejen o vznik systémové podpory pro zapojení mladých lidí v celé Arménii, ale díky vzájemné spolupráci mezi chlapci a dívkami napříč regiony také nabourávající některé ze stereotypů arménské společnosti.

Nesehnout se před stereotypy

Právě překonávání stereotypů a propojování lidí napříč regiony a sociálními skupinami je pevnou součástí aktivit NESEHNUTÍ v Arménii. To se projevilo také na podobě barcampu: několikadenní vzdělávací akce pro arménské aktivistky*y a novinářky*e, který se konal na podzim 2023. Kromě vzdělávání více než padesáti účastnic*íků prostřednictvím debat a workshopů na témata jako je nezávislé zpravodajství, fake news nebo spolupráce mezi občansky aktivními lidmi a médii, mělo účastnictvo také jedinečnou příležitost se svobodně a s dostatkem prostoru bavit o tom, s jakými problémy se různé regiony potýkají, co mají společného a jak mohou spolupracovat. A právě propojování lidí napříč jinak často přehlíženými regiony bylo jednou z hodnot, kterou si účastnice a účastníci barcampu nejvíce chválily*i.

Přetrvávající genderové stereotypy a rozdíly mezi zástupkyněmi*ci veřejnosti a samospráv jsme pomáhali nabourávat také během studijní stáže občanských lídryň*ů, zástupkyň*ců iniciativ a političek*ků v České republice. Ve skupině měl každý stejné slovo, což nakonec vedlo k zajímavým a přínosným debatám, které vytvářely přidanou hodnotu k workshopům, schůzkám a studijním návštěvám připravených pro účastnice*íky stáže.

Od severní k jižní hranici

S podporou občanské společnosti v Arménii hodláme v Cestě iniciativy pokračovat. Úspěchy kolektivů, které jsme podpořily*i, a růst jejich témat na celostátní úroveň, nás utvrzují v tom, že je naše práce přínosná a my v ní jdeme správným směrem. Proto budeme dál podporovat malé občanské iniciativy a místní lídry*ně, kteří spolu s obyčejnými lidmi odhodlanými měnit své okolí dosahují skvělých a prospěšných cílů.

A zatímco doposud jsme se soustředili zejména na sever Arménie a odlehlé regiony při hranici s Gruzií, v budoucnosti chceme vyhledávat aktivní lidi také na jihu země, u hranic s Íránem – druhé ze dvou otevřených hranic neklidné, stále se vyvíjející, okouzlující Arménie.