Skip to main content
Tiskové zprávy

Cyklisté v ulicích Brna

By 2003-09-197 září, 2020No Comments

U příležitosti letošního celorepublikového Dne bez aut vyhlášeného na pátek 19. září vyrážejí brněnští cyklisté opět do ulic. Cyklojízdou chtějí upozornit především na pomalé tempo budování cyklostezek, kdy v letošním roce nebude na území Brna vybudován jediný metr nových stezek. Druhým tématem letošní jízdy je rušení přechodů, které podle názoru organizátorů nejenže chodce na řadě míst zbytečně omezuje, ale může vést i ke zvýšení nehodovosti.

„Je ostudné, že v Brně nebude letos vybudován ani jediný metr nových cyklostezek. Přitom finanční prostředky na ně jsou k dispozici a územní plán navíc obsahuje jejich hustou síť“, říká jeden z organizátorů akce Adam Kopečný ze sdružení Bicybo. Cyklostezky chybí zejména v centru města, kde v nejdůležitějších místech ještě nebylo započato ani s jejich projekční přípravou. Rovněž se na cyklostezky zapomíná při rekonstrukci ulic (příkladem může být ul. Bratislavská). „Lidé mají strach jezdit po městě na kole z důvodu bezpečnosti a politici argumentují proti výdajům na stezky tím, že lidé na kole moc nejezdí. Zdá se, že je to začarovaný kruh, ale nejdříve je potřeba pro jízdu na kole vytvořit podmínky a zároveň tento způsob dopravy více propagovat“, dodává Kopečný. Celková délka brněnských cyklostezek v současnosti činí pouze 14, 131 km. Srovnání s partnerskými městy Utrechtem nebo Lipskem, ve kterých se cyklistická doprava těší rozsáhlé podpoře, je tak pro Brno tristní. „Domníváme se, že zvýšení podílu cyklistické dopravy v Brně na úkor dopravy automobilové by vedlo k výraznému zlepšení kvality života ve městě“, doplňuje další z organizátorů akce Dušan Rosenbaum z NESEHNUTÍ.

Páteční cyklojízdou také její účastníci vyjádří svůj nesouhlas se zrušením některých přechodů pro chodce. Odbor dopravy Magistrátu města Brna zrušil do konce roku 2002 více než stovku přechodů pro chodce s odůvodněním, že to ve svém důsledku povede ke zvýšení jejich bezpečnosti. O rušení přechodů přitom rozhodl bez znalosti konkrétních údajů o jejich potřebnosti (tj. bez znalosti počtu chodců, kteří přechod v určitém časovém úseku použijí). Na některých místech, kde přechody v nedávné době zmizely, přitom stále přechází stovky chodců a je zde velký průjezd aut. Příkladem mohou být zrušené přechody na ul. Hybešova, Leitnerova, nám. Míru nebo u Červeného kostela. „Tuto středu jsme odboru dopravy předali petici s tisícovkou podpisů, která požaduje přehodnocení procesu rušení přechodů a obnovení přechodů na těch místech, kde jsou pro přecházení chodců důležité“ říká Filip Fuchs z NESEHNUTÍ.

Zatímco loňská cyklojízda byla původně úřadem MČ Brno – střed zakázána a její zákaz musel po odvolání ekologů zrušit soud, letos byl přístup úřadů vstřícnější. „Jsem rád, že cyklistická jízda se letos obešla bez problémů ze strany úředníků a policie, neboť jde stále o největší akci u nás s dlouhou tradicí.“ , uvedl vyhlašovatel Dne bez aut Miroslav Patrik z Dětí Země.

Trasa cyklojízdy: Malinovského náměstí, Za divadlem, Jezuitská, Koliště, Žerotínovo náměstí, Marešova, Husova, nádražní, Benešova, Cejl, Bratislavská, Koliště, Moravské náměstí, Rooseveltova, Malinovského náměstí.

Cyklojízdu společně pořádají: Děti Země, NESEHNUTÍ, Bicybo, Občané Brna proti R43 a Hnutí DUHA.

Další informace: 737347397 (Dušan Rosenbaum – NESEHNUTÍ)