Skip to main content
Tiskové zprávy

Další případ zneužití stavebního certifikátu: V Líšni začíná nezákonná stavba

By 2011-11-02No Comments

Společná tisková zpráva NESEHNUTÍ a Advokátní kanceláře Šikola a partneři ze dne 2.11.2011. V městské části Brno-Líšeň na ulici Horníkova začíná v těchto dnech výstavba bytových domů. Jedná se o kontroverzní projekt na místě pokáceného borového háje. Investor přitom nemá stavební povolení. Ohání se pouze certifikátem autorizovaného inspektora, jehož platnost posuzuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Stejný inspektor, který povolil BAUHAUS v Ivanovicích, totiž i v Líšni ignoroval sousedy a sousedky a certifikát vydal. Porušil tím stavební zákon. Nyní porušuje zákon investor a využívá nečinnosti ministerstva. To neřeší jednotlivé případy podezřelých certifikátů ani nedostatky v legislativě, které umožňují rozmach nezákonné výstavby v zemi.

Na ulici Horníkově v Brně-Líšni se právě připravuje spuštění nelegální stavby. Informuje o tom na svých stránkách investor, společnost Net Development, s. r. o. Ta se zaštiťuje certifikátem od autorizovaného inspektora Milana Teigisera, nechvalně známého mj. z případů projektu BAUHAUSu v Brně-Ivanovicích nebo výškových domů v Praze na Pankráci. „Vydaný certifikát byl napaden žalobou, kterou Městský soud v Praze vyhodnotil jako odvolání a postoupil Ministerstvu pro místní rozvoj. Tím ministerstvu přiřkl roli odvolacího orgánu ve věcech certifikátů autorizovaných inspektorů,“ vysvětluje Sandra Podskalská z advokátní kanceláře Šikola a partneři a dále objasňuje, jaký by měl být další postup ministerstva: „Ministerstvo by mělo o tomto odvolání rozhodnout, případně může podat kompetenční žalobu, pokud se svou rolí odvolacího orgánu nesouhlasí. Každopádně by ale mělo v této situaci konat. Již od června je však nečinné.“

Tento případ je další ukázkou, že stavební zákon umožňuje investorům obcházet úřady i veřejnost. A Ministerstvo pro místní rozvoj nezvládá krizovou situaci, kdy se po zemi rozmáhá nezákonná výstavba s pokoutně vydanými certifikáty. Bytové domy na Horníkové v Líšni a dostavěný BAUHAUS v Brně-Ivanovicích jsou nejznámějšími případy. „Ministr Jankovský a jeho náměstek Kalous by měli konečně začít řešit neudržitelnou situaci s divokým vydáváním stavebních certifikátů v České republice,“ říká Lukáš Lyer z NESEHNUTÍ. Jak dále dodává, kromě tohoto případu leží na ministerstvu již dva roky několik desítek stížností ze strany veřejnosti i obcí na práci autorizovaných inspektorů. „Svou téměř nulovou aktivitou při řešení stížností ministerstvo napomáhá tomu, že u nás přibývá nelegálních staveb,“ uvádí dále Lyer. Systémové opatření proti těmto případům přitom stále chybí. Podle NESEHNUTÍ by proto ministr a jeho náměstek měli předložit jednoduchou novelu zákona zajišťující možnost obrany před nezákonnými certifikáty. „Novela zákona s účinným opatřením proti nezákonným certifikátům může zlepšit postavení lidí v situacích, jako je ta v Líšni. Nemuseli by se pak domáhat svých práv vleklými soudními spory, ale měli by možnost se proti obcházení zákona a ignorování svých práv ze strany bezohledných investorů bránit přímo,“ uzavírá Lukáš Lyer.

Stavba v Líšni nemá stavební povolení a o platnosti certifikátu autorizovaného inspektora se teprve rozhoduje. Certifikát byl navíc vydán na základě územního rozhodnutí, které je stále předmětem soudního sporu. Investor, Net Development, s. r. o., si ale vykládá všechna povolení jako platná. „To je přinejmenším velmi zkreslený výklad právní situace. Ve skutečnosti se o platnosti certifikátu teprve rozhoduje, další krok nyní musí učinit Ministerstvo pro místní rozvoj,“ komentuje kuriózní vyjádření investora advokátka Sandra Podskalská. Investor i přes všechny tyto rozpory nadále nabízí byty v této lokalitě k prodeji.

Více informací:

Sandra Podskalská, Advokátní kancelář Šikola a partneři, 775 154 082, sandra.podskalska@aksikola.cz

Lukáš Lyer, NESEHNUTÍ, 724 219 244, lukas.lyer@nesehnuti.cz

Další kontakty:

Net Development, s. r. o., 603 333 999, info@netdevelopment.cz

Milan Teigiser, 773 580 528, mteigiser@seznam.cz