Skip to main content
Tiskové zprávy

Dárcovská SMS pro NESEHNUTÍ

By 2005-05-09No Comments

V těchto dnech mají občané České republiky novou možnost pomoci uprchlíkům, sociálně slabým občanům či přispět na ochranu životního prostředí. Mohou tak učinit prostřednictvím dárcovské SMS určené občanskému sdružení NESEHNUTÍ. Odesláním textu DMS NESEHNUTI na číslo 87777 podpoří aktivity tohoto sdružení částkou 27,- Kč.

NESEHNUTÍ se stalo jednou z více než 50 neziskových organizací, která byla vybrána do projektu dárcovská SMS (DMS). Jeho cílem je nabídnout nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato služba probíhá na nekomerčním principu. DMS je jednoduchý způsob, jakým může každý držitel mobilního telefonu nebo pevné linky podpořit menší finanční částkou neziskovou organizaci podle svého výběru. „Účast NESEHNUTÍ na tomto projektu umožní i lidem, kteří nemají možnost poskytovat velké sponzorské dary, podpořit aktivity, které považují za užitečné.“ říká o výhodách projektu Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Mezi aktivitami, které mohou dárci tímto způsobem podpořit, je například práce NESEHNUTÍ na pomoc uprchlíkům. „Pro uprchlíky a jejich děti organizujeme volnočasové aktivity a pomáháme s jejich začleňováním do společnosti. Snažíme se překonávat stereotypy, které ve společnosti vůči uprchlíkům panují, a zasazujeme se o respektování jejich lidských práv.“ vysvětluje Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Další činností, jejíž realizace bude podpořena dárcovskými SMS, je činnost skupiny Jídlo místo zbraní. Tato skupina již více než 4 roky pomáhá sociálně slabým spoluobčanům. Pravidelně jim rozdává vegetariánské a veganské jídlo, organizuje kulturní aktivity a snaží se přispět k jejich zapojení do společnosti. Při své činnosti upozorňuje také na aspekty ochrany práv zvířat a životního prostředí.

Projekt DMS je zaměřen také na podporu NESEHNUTÍ v oblasti ochrany životního prostředí. NESEHNUTÍ poskytuje bezplatné ekologické poradenství občanům, provozuje knihovnu s ekologickou literaturou, vytvořilo a udržuje naučnou stezku, organizuje veřejné besedy a vydává široké spektrum informačních materiálů zaměřených na ochranu přírody.

Významnou činností NESEHNUTÍ, kterou je možné také podpořit prostřednictvím DMS, jsou projekty na ochranu lidských práv. Součástí problematiky lidských práv jsou také práva žen. NESEHNUTÍ se zaměřuje na problémy, se kterými se ženy setkávají v každodenním životě (např. nerovné příležitosti, násilí na ženách). Lidská práva jsou porušována také v důsledku vývozů zbraní z České republiky. Ty se realizují bez možnosti veřejné kontroly a často do zemí, kde probíhají ozbrojené konflikty, či vládnou nedemokratické režimy. NESEHNUTÍ se zaměřuje na monitoring těchto exportů, snaží se přimět zodpovědné státní instituce k jejich zastavení.

„Finanční podpora od jednotlivých občanů má pro nás i další význam než pouze finanční. Posiluje nás v přesvědčení, že naše činnost je smysluplná, motivuje nás k dalším aktivitám a pomáhá nám je realizovat.“ zdůrazňuje význam dárcovských SMS koordinátorka DMS projektu NESEHNUTÍ Katarína Potfajová.

Další informace:
Katarína Potfajová, 605 239 579, potfajov@fss.muni.cz
Jiří Koželouh, 723 559 495, jirikozelouh@seznam.cz
Milan Štefanec, 543 245 342, stefanec@centrum.cz

Informace o projektu dárcovská SMS na www.darcovskasms.cz.