Skip to main content

Kde hledat kořeny protiromského institucionálního rasismu? Jak se vyvíjí vztahy majority a Romů? Jak v současné době vypadají romsko- ukrajinské vztahy? Jak situaci vnímají Romové žijící v Čechách? A jaké je postavení žen v romské komunitě? O tom budou při veřejné debatě pod záštitou projektu Prostor pro Spor diskutovat Václav Walach a Alica Sigmund Heráková.

Debata proběhne 12.12.  v 18:00 na Sklepní scéně CEDu a moderovat ji bude Petr Bittner. Na debatu naváže promítání pořadů Tuke.TV, kterým provede scenárista a režisér Robert Poupátko spolu s produkčním a aktivistaou Nickem Budaiem.

Václav Walach je kriminolog, který provádí empirický výzkum v rámci akademického i neziskového sektoru. Zajímá se o společenské souvislosti páchání kriminality a viktimizace. V minulosti se věnoval zejména etnografickému výzkumu v prostředí sociálně vyloučených lokalit, který ho přiměl zabývat se podrobněji tématem rasismu a rasizace. Kromě odborných studií publikuje například v Deníku Referendum.

Alica Sigmund Heráková je moderátorka, novinářka a producentka, stojí také za nezávislou audiovizuální platformou Tuke.TV.

Druhou čásí programu bude promítání produkce pořadů Tuke.TV, kterým provede Robert Poupátko a Nick Budai. Robert Poupátko je scenárista, režisér a dabér, věnující se tvorbě reklam, krátkých filmů, v současné době spolupracuje i s Tuke.TV, kde uvádí pořad Coming out. Nick Budai je produkční, aktivista a jeden z protagonistů virální série Tuke.TV Hloupé otázky.


Projekt Prostor pro spor (dříve Olipol) je společný projekt Ústavu politologie FF UK a Nesehnutí. Zkoumá kulturalizaci politiky a dopady společenské polarizace na měnící pojetí lidských práv. V rámci projektu vyšla volně dostupná vzdělávací metodika na téma polarizace. Série performativních událostí a přednášek vzniká ve spolupráci s produkční a dramaturgickou platformou Terén, třetí scénou Centra experimentálního divadla v Brně. 

EEA-and-Norway_grants@3x