Skip to main content

Společná tisková zpráva NESEHNUTÍ Brno a Hnutí DUHA Brno ze dne 6. března 2017

Zítra, v úterý 7. března 2017 bude brněnské zastupitelstvo diskutovat o osudu rozpracovaného územního plánu z roku 2012. V koaliční smlouvě se přitom strany dohodly na zahájení prací na novém územním plánu. Pokračování v dopracovávání konceptu územního plánu je  podle právníků a právniček velmi riskantní cesta. Bezpečnější je zapracovat do zadání nového územního plánu polohu nádraží, R43, soubory změn a prostorovou vizi města, než toto vše zapracovávat zpětně do Konceptu.

V úterý 7. března 2017 je na programu brněnského zastupitelstva bod 106: “Sdělení úřadu územního plánování o pokračování v procesu pořizování rozpracovaného Územního plánu města Brna”. Až do tohoto okamžiku nemá veřejnost k dispozici podkladový materiál k tomuto bodu. Poslední týdny se na radnici vedou každodenní diskuse o tom, zda si Brno začne pořizovat zcela nový územní plán, nebo dopracuje Koncept, jehož tři varianty byly schváleny a ukončeny v roce 2012.

Náměstek pro územní plánování Martin Ander si nechal od čtyř advokátních kanceláří zpracovat posudky, vyhodnocující rizika obou variant. Všechny čtyři nezávislé posudky doporučují radnici rozjet nový územní plán. Přesto ještě ve čtvrtek 2. března 2017 byla většina koalice nakloněna dopracování Konceptu územního plánu, který byl zastaven v roce 2012.

Posudky říkají, že problémů s dopracováním Konceptu je celá řada. Například bude těžké zapracovat aktuální změny územního plánu. Otázkou je poloha vlakového nádraží nebo to, že v mezidobí vznikly dokumenty, na které musí územní plán brát ohled. Zásadní je však problém se zapracováním finální trasy silnice R43 – v tomto případě je Koncept zcela nepoužitelný.

NESEHNUTÍ a Hnutí DUHA Brno oslovily právničku Vendulu Zahumenskou, která se věnuje územnímu a Metropolitnímu plánu Prahy, aby se na základě výše uvedených čtyř posudků a zkušeností z Prahy vyjádřila k aktuálnímu rozhodování v Brně: „Ve všech posudcích se zcela jasně a nezávisle na sobě píše, že půjde s téměř jistotou o porušení zákona. Proto je vracení se ke konceptu plýtvání časem i penězi. Myslím si, že se vládnoucí koalice vystavuje zbytečnému riziku trestního stíhání. Zastupitelé a zastupitelky mají řádně spravovat majetek obce a používat veřejné finance jako řádní hospodáři. Když vědí, v čem problémy konceptu spočívají, nemohou se později nijak bránit. Hlasovat pro schválení usnesení, kterým může být v budoucnu způsobena velká škoda na majetku obce, je nezodpovědné. Zastupitelky a zastupitelé si před hlasováním musí tato rizika uvědomit a zvážit,jak budou postupovat. Trestní odpovědnost členů a členek zastupitelstva přitom není jen něco teoretického. Naopak rok od roku jsou podrobování přísnější kritice. Připomínám, že v letech 1995 až 2014 bylo vedeno 75 trestních řízení proti 266 zastupitelům a zastupitelkám. Se stovkou z nich už bylo řízení ukončeno a 23 bylo shledáno vinnými,” uzavírá komentář Vendula Zahumenská, která pracuje jako právnička pro spolek Arnika a vyučuje právo na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

      

„Doporučujeme celé koalici, aby si posudky před jakýmkoliv hlasováním v této věci přečetla. A nastudovala si i doporučení právniček a právníků, kteří sledují trestní stíhání zastupitelů a zastupitelek v kauzách, které se týkají hospodárného nakládání s veřejným majetkem v nejlepším zájmu města,” uzavírá Hana Chalupská z NESEHNUTÍ a pokračuje: „nejen NESEHNUTÍ se dlouhodobě věnuje monitoringu územněplánovacích procesů v Brně. Do připomínkování konceptu územního plánu se zapojilo 35 zástupců a zástupkyň veřejnosti s podporou 14 000 lidí. Do připomínkování aktualizace územního plánu se aktivně zapojily tři tisíce lidí, úspěšnou žalobu na aktualizaci podalo patnáct subjektů. Za iniciativy bych ráda, aby radnice navazovala s brněnskou angažovanou veřejností dialog jako prevenci právních kolizí.”

Kontakty:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ Brno, hana@nesehnuti.cz
Vendula Zahumenská, Arnika, vendula.zahumenska@gmail.com
Radek Kubala, Hnutí DUHA Brno, vendula.zahumenska@gmail.com