Skip to main content

Podporují tak úsilí NESEHNUTÍ o změnu vyhlášky o školním stravování

Široká veřejnost společně s NESEHNUTÍ vyzývá ministra školství Mikuláše Beka, aby se zasadil o novou vyhlášku o školním stravování. Lidé na ministerstvo posílají své výzvy ke změně zastaralé legislativy podpořené osobními příběhy, které dokazují neudržitelnost současného stavu.

Tisková zpráva NESEHNUTÍ z 22. 06. 2023

„Naše gymnázium nabízí 5 jídel a ostatní školy nám tuto možnost výběru závidí. Studenti však v rámci předmětu biologie a chemie zkoumali jejich nutriční hodnoty a došli k závěru, že jsou u všech jídel nedostatečné. Převládá maso, moučné omáčky, smažené produkty, saláty jsou často zalité majonézou, jako vegetariánská jídla jsou nabízena jídla sladká nebo fastfoodová jídla typu langoš…“

„Polovina dětí ze třídy jsou vegani nebo vegetariáni. Našli jsme alternativního dodavatele obědů, který nabízel 3 druhy jídel vč. jednoho vegetariánského, ale přesto paní ředitelka direktivně rozhodla, že obědy se budou vozit z jiné ZŠ a polovina třídy bude hladem…“

Výňatky z odeslaných emailů ilustrují zastaralost aktuální vyhlášky o školním stravování. O její změnu NESEHNUTÍ dlouhodobě usiluje v kampani Pestré jídelny. Cílíem je nahradit dokument s třicet let starým základem aktuální vyhláškou, která otevře školní jídelny všem dětem a zajistí obědy odpovídající moderním poznatkům o výživě dětí.

Kvůli současné podobě vyhlášky se každé čtvrté dítě ve školní jídelně nenají [1] – z jídelníčku si totiž nemůže vybrat. Čtyři z pěti jídelen navíc ze strachu z porušení vyhlášky nabízí pouze jediné jídlo [2] a tak jsou ze systému stravování vyloučeny například děti se zdravotnímí i omezeními nebo mladí lidé omezující konzumaci živočišných produktů.

Školní jídelníčky také často neodpovídají současným nutričním doporučením a obsahují příliš soli nebo živočišných produktů. Pokrmy vařené na míru třicet let starému spotřebnímu koši navící dětem nechutnají a tak někdy i celá třetina porcí končí v kontejnerech [3].

Přestože je nevyhovující stav školního stravování dlouhodobě zřejmý, reálné kroky k nápravě jsou stále v nedohlednu. Ministerstvo školství totiž situaci i přes závazek k zavedení dietního stravování na školách v programovém prohlášení vlády řeší pouze zdlouhavou přípravou metodik bez hmatatelných výsledků

Množství dětí, které se ve školní jídelně nenají, je stále větší. Stejně tak rostou počty mladých lidí, kteří vnímají problémy spojené s nadměrnou konzumací živočišných produktů nebo dětí, které mají kvůli nevhodné stravě problémy s nadváhou. Aby mohl systém školního stravování dál fungovat, je změna vyhlášky nezbytná. Je důležité, aby závažnost problému vnímal také nový ministr školství. Proto vyzýváme veřejnost, aby Mikuláši Bekovi napsala a motivovala ho k urychlené změně zastaralé vyhlášky,” vysvětluje Marek Hadrbolec

Přispět ke změně vyhlášky vlastní výzvou pro ministra školství mohou lidé na stránce pestrejidelny.cz/napisbekovi/. Konkrétní plán na modernizaci školního stravování by měl podle NESEHNUTÍ vzniknout do konce letošního roku.

Kontakt:
Marek Hadrbolec, koordinátor mediální komunikace NESEHNUTÍ
marekh@nesehnuti.cz, +420 777 524 944

Poznámky:
[1] Česká školní inspekce: Tematická zpráva – Kvalita školního stravování, str. 19: “(…) přibližně 15 % žáků
základních škol není ke školnímu stravování vůbec přihlášeno (…) je třeba zmínit také 19% podíl žáků
základních škol, kteří jsou ke školnímu stravování sice formálně přihlášeni, ale ve skutečnosti se v zařízeních nestravují (…)”
[2] tamtéž, str. 7: “Významná většina zařízení (…) nabízí denně jedno hlavní jídlo, ačkoliv převažuje poptávka strávníků po možnosti výběru z více pokrmů. Důvodem pro tento fakt není pouze snaha zjednodušit přípravu jídel, ale také skutečnost, že v případě jednoho hlavního jídla je mnohem snazší dodržení (…) naplňování spotřebního koše (…)”
[3] Státní zdravotní ústav: Máme to na talíři a není nám to jedno, str. 37: “Podle zaměstnanců školních jídelen skončí jako odpad 20 až 35 % připraveného jídla. To znamená, že až 48 000 tun jídla ročně, tedy přibližně 238 tun každý den vyhodí strávníci v českých školních jídelnách. Pokud toto množství přepočteme na porce o velikosti 500 gramů, tak se každý rok vyhodí 96 milionů porcí pokrmů. Rodiče každý rok celkem za školní stravování svých