Skip to main content

V pátek 26.11.2010 proběhl na souběhu ulic Jánská a Kobližná v Brně happening občanského sdružení NESEHNUTÍ. Nákupní vozíky tu hrály šachy, zvaly se na oběd, jely na výlet, odpočívaly si v křesle, lenošily v peřině a chystaly se na tenisový zápas. NESEHNUTÍ se happeningem s nákupními vozíky připojuje k Mezinárodnímu dni bez nakupování (BUY NOTHING DAY). Již 18 let se tímto dnem upozorňuje na negativní dopady konzumu, na to, že 20% obyvatel té šťastnější části Země využívá většinu přírodních zdrojů této planety. Happening dává lidem zprávu – dejte dnes nákupním vozíkům volno.

„Mezinárodní den nenakupování se slaví zítra na 400 místech po celém světě. Chceme upozornit brněnskou veřejnost na to, že naše každodenní rozhodování o tom, co si pořídíme či ne, má úzkou vazbu na osoby, které věci a potraviny pro nás vyrábějí, na jejich pracovní prostředí, životní prostředí i klima Země,“ vysvětluje smysl happeningu Hana Chalupská z NESEHNUTÍ. Kromě vozíků na dovolené nabízeli aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ kolemjdoucím informace o smyslu Mezinárodního dne nenakupování, o negativních dopadech velkých nákupních center na životní prostředí, dopravu a ovzduší města. Dále o možnostech, jak se zapojit do přípravy nového územního plánu Brna, kde jsou v konceptu již nyní jasné otevřené dveře expanzi nákupních center na okrajích měst. Lidé také podepisovali petici Brno v akci požadující omezení další výstavby velkých nákupních center v Brně.

„Dlouhodobě se zabýváme problematikou hypermarketů, mapujeme jejich dopad na místní komunity, životní prostředí, rozvoj měst. Informujeme veřejnost o pracovních podmínkách zaměstnanců a zaměstnankyň velkých řetězců. V naší činnosti také upozorňujeme na negativní funkci reklamy, která se snaží vyvolávat stále nové a nové potřeby a donekonečna zvyšovat naši spotřebu jako nakupujících zákazníků. Nabádáme k tomu, aby lidé při svých nákupech zvažovali co, jak, kolik, proč a kde nakupují, a proto se k mezinárodnímu dni tímto happeningem připojujeme, “ doplňuje garant programu Zaostřeno na hypermarkety Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

„Svým každodenním rozhodováním o tom, co koupíme, můžeme podpořit pěstitele a chovatele BIO potravin, místní producenty zeleniny a ovoce, mléka či sýrů. Známá je i značka Ekologicky šetrný výrobek či produkty spravedlivého obchodu – Fair Trade, které podporují komunity v rozvojových zemích. V Česku je už řada chráněných dílen, takže svým nákupem můžete podpořit postižené lidi. Při tom všem je dobré přemýšlet, z čeho jsou obaly, neb jsou to mnohdy ihned po vybalení odpady. Můžete zvážit, jestli místo nového přístroje raději neopravit ten, co se porouchal. Jestli má smysl kupovat balenou vodu. Ale můžeme přejít i do filosofičtější roviny a spolu s Erichem Frommem se ptát, jestli není smysluplnější Být než Mít, a to nejen jeden den v roce, “ předkládá náměty k úvaze Lukáš Lyer z ekologické poradny NESEHNUTÍ.

BUY NOTHING DAY (Mezinárodní den bez nakupování – den protestu proti konzumu s výzvou k nižší spotřebě a nižší produkci odpadů) se slaví poslední pátek v listopadu na americkém kontinentě a druhý den – v sobotu – dnes již v cca 65 zemích světa. Svátek upozorňuje na přílišný konzumerismus, na problém nadspotřeby, ubývání přírodních zdrojů, na rizika a dopady na životní prostředí, na zvětšující se propast mezi bohatými a chudými státy světa. Listopadový den pátek byl vytipován s ohledem na největší nakupovací období v Americe (po Dni díkuvzdání) a před Vánocemi. První „Den bez obchodů“ (jak byl z počátku nazýván) proběhl v roce 1992 na popud Teda Dava a anti-konzumního aktivisty Kalle Lasna v Kanadě. Uspořádali kolektivní protest proti neustálému nabádání reklamními společnostmi konzumovat více než potřebujeme. Na evropském kontinentě v roce 1994 zorganizoval Wolfgang Zuckermann a Eric Britton akci „Dovolená od konzumerismu“,  o rok později objevil podobný happening v Sint-Michielsgestelu v Nizozemí pod názvem „Niet-Winkeldag“ (Den bez obchodů).

Více informací :
Hana Chalupská 543 245 342, 731 181 990, hana.chalupska(@)nesehnuti.cz