Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 9. srpna 2012

Zaměstnanci a zaměstnankyně Bauhausu pořádají v pátek odpoledne v Brně-Ivanovicích demonstraci „proti zoufale pomalému přístupu orgánů státní moci“. Cílem akce je, podle facebookové pozvánky: „upozornit širokou veřejnost, že se s obchodem připraveným z hodiny na hodinu otevřít už rok nic neděje“.

Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ k tomu říká:

„Také my si v první řadě přejeme, aby soud rozhodl o osudu certifikátu na výstavbu Bauhausu. Může tak potvrdit nález ombudsmana, který zjistil, že v případě Bauhausu šlo o zneužití institutu autorizovaného inspektora. Kontroverzní autorizovaný inspektor Teigiser totiž – v rozporu se stavebním zákonem – neoslovil sousedy a sousedky stavby.“

„Pokud soud certifikát zruší a Bauhaus bude žádat o stavební povolení, budou se lidé v Ivanovicích moci domáhat například omezení světelného znečištění nebo hluku v noci a o víkendech,“ doplňuje Koželouh.

„Bauhaus – přes četná upozornění na nezákonnost certifikátu – najímal pracovníky a pracovnice. Za jejich propouštění tedy nemůže soud, lidé z Ivanovic ani ekologické organizace. Pokud Bauhaus koupil nezákonně vydaný certifikát, je to jeho chyba. Je nepřípustné přenášet pochybení vedení Bauhausu na zaměstnance a zaměstnankyně. Těm by Bauhaus neměl vyhrožovat propouštěním, ale naopak by měl zajistit jejich odškodnění,“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Hobbymarket Bauhaus v Brně-Ivanovicích byl postaven na základě certifikátu autorizovaného inspektora Teigisera, který je nechvalně známý zneužíváním svého postavení. Ministerstvo pro místní rozvoj jen za porušování zákona vyšetřovalo – dle reportáže ČT – už dokonce zahájilo správní řízení, které ho může zbavit autorizace. Na zneužití institutu autorizované inspektora v případě ivanovického Bauhausu upozornil i ombudsman, v jeho nálezu se píše: „Typickým příkladem praktických dopadů nedostatečné právní úpravy a zneužití institutu autorizovaného inspektora může být případ Obchodního centra Hobby Market Brno-Ivanovice (Bauhaus). …

Podle znaleckého posudku nedodržel stavebník ivanovického BAUHAUSu územní rozhodnutí a upravil si půdorys stavby podle svých potřeb. Vyšlo také najevo, že stavebník dokonce přikročil ke vztyčení venkovního osvětlení areálu. K tomuto osvětlení – na rozdíl od osvětlení silnice – ovšem neexistuje ani územní rozhodnutí, natož povolení stavět. Běžící územní řízení bylo totiž nedávno zastaveno.

V roce 2006 provedla Katedra environmentálních studií FSS MU průzkum o jehož konání byli lidé v Brně – Ivanovicích informování obecním zpravodajem (viz str. 3. zpravodaje). Průzkum na vypovídajícím vzorku kolem 50 % obyvatel a obyvatelek ukázal, že 72,6 % lidí je proti výstavbě hobbymarketu – výsledky byly opět zveřejněny ve zpravodaji: http://www.ivanovice.brno.cz/dokumenty/ivanovicke-ohlasy-2006-02.pdf

Více informací:

Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ), jiri.kozelouh@nesehnuti.cz, 723 559 495